χελας

Feature Top (Full Width)

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας, στις 29-3-2013.

Σας καλούμε σε συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεωντου Δημοτικού Καταστήματος, στις 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 18.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Τροποποίηση σχεδίου πόλης στα Ο.Τ 1,2,3,4,5,6,7 του ρυμοτομικού
σχεδίου για την ανέγερση {Νέου Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας}.

2. Έγκριση όρων και περιορισμών δόμησης κατά παρέκκλιση των
γενικών και ειδικών διατάξεων για την ανέγερση {Νέου Γενικού
Νοσοκομείου Πρέβεζας}.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την 14η Απόφαση της
Ε.Σ.Α.Λ. περί κατάργησης της δυτικής προβλήτας του Λιμένα
Πρέβεζας.

4. Εξέταση αίτησης των κ.κ. Σάφη , Παππά για τροποποίηση σχεδίου
πόλης στο Οικοδομικό Τετράγωνο 412 ,περιοχής Υδραγωγείου, Δήμου
Πρέβεζας.

5. Εξέταση αίτησης των κ.κ. Χατζηεργάτη , Τζούρου για τροποποίηση
σχεδίου πόλης στα Οικοδομικά Τετράγωνα 1 και 22, οικισμού
Παντοκράτορα, Δήμου Πρέβεζας.

6. Εξέταση αίτησης του κ. Μπαλογιάννη για τροποποίηση σχεδίου
πόλης στα Οικοδομικά Τετράγωνα 71 και 74 ,πόλης Πρέβεζας.

7. Εξέταση αίτησης του κ. Κάρτσακλα για μετατόπιση δρόμου στην
περιοχή Σκέφερη ,Δήμου Πρέβεζας.

8. Εξέταση αίτησης του κ. Κατσάνου για διάνοιξη δρόμου στην περιοχή
Πετρίτσια ,Δήμου Πρέβεζας.

9. Έγκριση εκπόνησης μελετών για την καταλληλότητα χώρου με
σκοπό την ίδρυση Νέου Κοιμητηρίου.

10. Έγκριση συμμετοχής στο Χρηματοδοτικού Προγράμματος του
Πράσινου Ταμείου με αντικείμενο και τίτλο {Απόκτηση καιδιαμόρφωση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις}.

11. Αποδοχή δωρεάς ρυμοτομούμενου τμήματος της ¨Κοινωνίας
Συνιδιοκτητών Ακινήτων { Ταράνα – Κραψίτη}.

12. Αποδοχή δωρεάς ρυμοτομούμενου τμήματος της ιδιοκτησίας με
κτηματολογικό αριθμό 020103 στο Ο.Τ Γ194 περιοχής επέκτασης
ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΑ.

13. Έγκριση δαπάνης για αποζημίωση ιδιοκτησίας λόγω εφαρμογής
σχεδίου πόλης στην περιοχή {ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΑ}.

14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου
:{Κατασκευή – βελτίωση αστικού οδικού δικτύου διασύνδεσης
συνοικιών Υδραγωγείου – Λευκαδίτικα – Παντοκράτορα}.

15. Έγκριση αποδοχής και διάθεση εγκεκριμένης πίστωσης ποσού
3.716.000€ για την πράξη “κατασκευή δικτύου αποχέτευσης
ακαθάρτων και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Δήμων Λούρου και
Θεσπρωτικού” καθώς και ορισμός υπολόγου διαχειριστή.

16. Κατανομή πίστωσης ΣΑΤΑ12 για εκτέλεση έργων, μελετών,
υπηρεσιών και προμηθειών.

17. Κατανομή πίστωσης ΣΑΤΑ12 σε εκτελεσμένα έργα.

18. Τροποποίηση 72/2013 Α.Δ.Σ περί κατανομής πιστώσεων
προγράμματος (ΣΑΤΑ’012 ) για επισκευές- συντηρήσεις σχολικών
κτιρίων Δήμου Πρέβεζας.

19. Έγκριση εκτέλεσης του έργου { Ισόγειο Κατάστημα } ,στην Κυανή
Ακτή του Δήμου Πρέβεζας.

20. Τιμολόγιο τελών και παρεχομένων υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ
για το έτος 2013.

21. Έγκριση αιτημάτων για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου
χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα,
ορισμένου χρόνου αμειβόμενοι με αντίτιμο και συμβάσεις έργου για
το έτος 2013. 

22. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης και εξουσιοδότηση
υπογραφής της μεταξύ Χορευτικού Ομίλου Πρέβεζας και Δήμου
Πρέβεζας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο « Μικρής κλίμακας
προμήθεια εξοπλισμού μουσικών οργάνων και στολών του
χορευτικού ομίλου «Πρέβεζα», που θα χρηματοδοτηθεί από το Ε.Π
Αλιείας 2007-2013, άξονα προτεραιότητας 4 «αειφόρος ανάπτυξη
αλιευτικών περιοχών» , κατηγορία 4.1.2.2.

23. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης και εξουσιοδότηση
υπογραφής της μεταξύ του Συνδέσμου Συρρακιωτών περιοχής
Πρέβεζας και Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση της πράξης με
τίτλο « Μικρής κλίμακας προμήθεια εξοπλισμού μουσικών οργάνων
και στολών του Συνδέσμου Συρρακιωτών περιοχής Πρέβεζας, που θα
χρηματοδοτηθεί από το Ε.Π Αλιείας 2007-2013, άξονα προτεραιότητας
4 «αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» , κατηγορία 4.1.2.2.
24. Έγκριση αποδοχής ένταξης της πράξης με τίτλο «Αναπτυξιακή
Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Προσαρμό-ΖΩ» στο
Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 , αποδοχής της
σχετικής πίστωσης που αναλογεί στο Δήμο Πρέβεζας για δράσεις
δημοσιότητας-δικτύωσης ύψους 10.920,00 € και καθορισμός τρόπου
υλοποίησης αυτής.

25. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας σε προγραμματική
σύμβαση με το Κέντρο Θεραπείας εξαρτημένων ατόμων (ΚΕΘΕΑ),
την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και την Ιερά Μητρόπολη
Νικοπόλεως και Πρεβέζης, για τη λειτουργία Συμβουλευτικού
Σταθμού στο Δήμο Πρέβεζας.

26. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας, στην έκθεση της
Δωδεκάδας που θα διοργανωθεί στις Βρυξέλλες στις 8-14 Απριλίου
2013.

27. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας στο 38ο Συνέδριο της
Δωδεκάδας που θα πραγματοποιηθεί στο Μπελλάτζιο της Ιταλίας
9-12 Μαίου 2013.

28. Έγκριση εκτέλεσης της {Προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών
μέσων Δ.Ε. Ζαλόγγου} και τρόπος εκτέλεσης.

29. Έγκριση εκτέλεσης της {Προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών
μέσων Δ.Ε. Λούρου} και τρόπος εκτέλεσης. 

30. ¨Έγκριση εκτέλεσης της {Προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών
μέσων Δ.Ε. Πρέβεζας} και τρόπος εκτέλεσης.

31. Έγκριση εκτέλεσης της {Προμήθειας υλικών ύδρευσης Δ.Ε. Ζαλόγγου}
και τρόπος εκτέλεσης.

32. Έγκριση εκτέλεσης της {Προμήθειας υλικών ύδρευσης Δ.Ε. Λούρου}
και τρόπος εκτέλεσης.

33. Αποδοχή πίστωσης και αναμόρφωση προϋπολογισμού.

34. Έγκριση απ'ευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών
λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης της ιστοσελίδας του Δήμου
Πρέβεζας για το έτος 2013.

35. Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση του ονόματος χώρου της
ιστοσελίδας του δήμου Πρέβεζας για τη διετία 26/05/2013 – 26/05/2015.

36. Λήψη απόφασης αποδοχής η όχι δακοκτονίας για το έτος 2013.

37. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη
Λειτουργικών δαπανών έτους 2013 (Β΄κατανομή), των Σχολείων
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Πρέβεζας.

38. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

39. Ανάκληση της αρ. 16/2013 Α.Δ.Σ. και εκ νέου ορισμός δημοτικού
συμβούλου στην επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης σύμφωνα με
το Π.Δ. 28/80.

40. Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου
Επιθεώρησης Θεάτρων κ Κινηματογράφων έτους 2013.

41. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης, στη θέση { ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ }
Τοπ.Κοιν. Ν.Σινώπης, Δημ.Εν.Ζαλόγγου Δήμου Πρέβεζας.
42. Έγκριση εκμίσθωσης ελαιοστασίου, στη θέση { Ράχες Τσαρλαμπά },
κληροδοτήματος ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΒΕΜΗ, Δήμου Πρέβεζας.

43. Έγκριση υποβολής πρότασης στην 38. 46/12 με ΚΑ πρόσκληση της
ΕΔΑΠΗ , για χρηματοδότηση του έργου με τίτλο : {Γεωθερμική
ενέργεια σε κτήρια α΄βάθμιας και β΄βάθμιας Εκπαίδευσης του
δήμου Πρέβεζας}.

44. Διενέργεια προμήθειας ποσού €12.691,14 κατόπιν δύο άγονων
διαγωνισμών.

45. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων ,Δήμου Πρέβεζας
οικ. Έτους 2013 .

46. Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

47. Έγκριση διαγραφής ποσών.

48. Έγκριση διαγραφής χρεώσεων οφειλετών ( Κάρτσακλας).

49. Έγκριση διαγραφής χρεώσεων οφειλετών ( Μπουζούκη, Μπιζιώνη,
Ντούσκα ).

50. Έγκριση διαγραφής χρεώσεων οφειλετών ( Παππά, Χάμπετς,
Παυλίδη, Νικολόπουλος, Οικονόμου ).

51. Έγκριση για επιστροφή χρημάτων σε δικαιούχο ( Νικολός).

52. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ,
οικ. Έτους 2013.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΚΑΖΑΚΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δήμαρχο Πρέβεζας

Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας

Νομικούς Συμβούλους Δήμου Πρέβεζας

Προϊσταμένους Υπηρεσιών Δήμου Πρέβεζας

Πρόεδρο Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμων Ν. Πρέβεζας

Γραφείο Ενημέρωσης Δημότη

Μ.Μ.Ε.

Αν σας άρεσε το θέμα προωθήστε το στους φίλους σας για να τους ενημερώσετε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


ΣΟΚ:Ποια ουσια που τρωμε καθημερινα ειναι ουσιαστικα ..ΠΛΑΣΤΙΚΟ;;

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΣΤΙΣ Η.Π.Α ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ!

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΥΒΡΙΔΙΑ ΜΕ ΖΩΑ

Η Μυστική Τεχνολογία Δημιουργίας Σεισμών, Οι Θερμικές Σφαίρες Πλάσματος Και Το ''Τεχνητό'' Τσουνάμι Της Ιαπωνίας.

Και τα πετρέλαια «μαζί τα φάγαμε»;;; Το «πεδίο Levantine», οι Τράπεζες, οι Στουρνάρες και οι ... Πάγκαλοι!!!

Η σωστή διατροφή είναι το Α και το Ω για την εξασφάλιση της υγείας μας

Τα απόρθητα τείχη της Κωνσταντινούπολης κράτησαν για πάνω από 1000χρόνια. Ποιο ήταν το μυστικό;

ΟΛΑ ΔΩΡΕΑΝ!! ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ρεθεμνιώτης Καλλιέργησε ένα δένδρο. φαινόμενο! (Παράγει από ντομάτες και μελιτζάνες μέχρι πιπεριές και πατάτες)

Μας ψεκάζουνε σαν μύγες! Το Πρωτο Ελληνικό ντοκιμαντέρ

Μας ψεκάζουνε σαν μύγες! Το Πρωτο Ελληνικό ντοκιμαντέρ
Ολο το ντοκιματερ εδω..

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ.. ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΙΣ ΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΓΑΛΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΑΣΤΕΡΙΩΘΕΙ..

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ.. ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΙΣ ΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΓΑΛΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΑΣΤΕΡΙΩΘΕΙ..
πατηστε την εικονα

Θεραπεία μέσω της επανασύνδεσης με τη Γη. Γείωση, άσε τον πλανήτη να σε θεραπεύσει

Θεραπεία μέσω της επανασύνδεσης με τη Γη. Γείωση, άσε τον πλανήτη να σε θεραπεύσει
πατηστε την εικονα

10 αηδιαστικά συστατικά που υπάρχουν μέσα στα καλλυντικά!

10 αηδιαστικά συστατικά που υπάρχουν μέσα στα καλλυντικά!
Πατηστε την εικονα

Επιμήκη κρανία Cusco στο Περού μυστικά γυρίσματα - Βίντεο

Απιστευτο Ντοκιματερ δειτε τη τρωμε !!

Ποτε ανακαλυφθηκε η τηλεοραση ? και Ποιος την εφεύρε ??

Ποτε ανακαλυφθηκε η τηλεοραση ? και Ποιος την εφεύρε ??
πατηστε την εικονα

Μήπως τρως κοτόπουλο ΠΙΝΔΟΣ «χαλάλ» που «διαβάστηκε» από μουσουλμάνο;

Αφιέρωμα: Ομάδα αίματος, η σημασία της και διατροφή ανάλογα με την ομάδα αίματος

Αφιέρωμα: Ομάδα αίματος, η σημασία της και διατροφή ανάλογα με την ομάδα αίματος
πατηστε την εικονα

Πως φτιάχνονται πατατάκια, γαριδάκια & snack


Δεν παρακολουθείτε εσείς τηλεόραση η τηλεόραση σας παρακολουθεί

CHIP RFID (Τσιπ) Έχετε αναρωτηθεί ποτέ,πως λειτουργεί;Τι ενέργεια χρησιμοποιεί κι πως την λαμβάνει;

CHIP RFID (Τσιπ) Έχετε αναρωτηθεί ποτέ,πως λειτουργεί;Τι ενέργεια χρησιμοποιεί κι πως την λαμβάνει;
Ποιά η χρήση του στους ανθρώπους; Όλα όσα πρέπει να μάθετε..

Δείτε τι παθαίνουν τα πνευμόνια απτό κάπνισμα. (ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΟ video)

Τι γνώριζαν οι γιατροί το 1934 για τον καρκίνο; Μήπως μας κρύβουν κάτι ; Αξίζει να το δεις

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΘΕ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ! VIDEO!

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΘΕ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ! VIDEO!
πατηστε την εικονα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΦΥΤΟ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΕ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ 40 ΗΜΕΡΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ  ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΦΥΤΟ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΕ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ 40 ΗΜΕΡΕΣ
πατηστε εδω

Ήρθε το Codex Alimentarius στην Ελλάδα. (Ετοιμαστείτε για ακραίες καταστάσεις στο προσεχές μέλλον!!

Ήρθε το Codex Alimentarius στην Ελλάδα. (Ετοιμαστείτε για ακραίες καταστάσεις στο προσεχές μέλλον!!
πατηστε την εικονα

ΔΕΙΤΕ: H λίστα εταιριών της Monsanto.

Ακουστικά Bluetooth; Ξανασκεφτείτε το!

H ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ "DIGEA" ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΘΟΡΙΟ 500.000% ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟ IQ {ΒΙΝΤΕΟ}

Κυβερνούν τον κόσμο μόλις...147 εταιρείες!

TO ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ STANDFORD- ΕΝΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ -- ΒΙΝΤΕΟ


Συγκλονιστική "προφητεία" για το σημερινό χάλι ΤΟΥ AΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΩΝΑΣΗ

Τρώμε ανθρώπινα εμβρυϊκά νεφρικά κύτταρα, κύτταρα αρουραίων..

Τρώμε ανθρώπινα εμβρυϊκά νεφρικά κύτταρα, κύτταρα αρουραίων..
ΔΕΙΤΕ Ποια προϊόντα τα περιέχουν. [Βίντεο]

Kαναδάς: "Μουσουλμανική η Ελλάδα κατά 50%! (ΤΟ ΞΕΡΕΙ ΤΟ ΥΠΕΞ;;;)

Digea-Γίνε και εσύ προβατορομπότ.Μπορείς

The Live” ("Ζουν Ανάμεσά μας") – Η ανατριχιαστικά ‘προφητική’ ταινία


Βρήκαν σκελετούς από περίεργα όντα! (video)

Απίστευτο!!! Θα μας ψεκάσουν για... λύσσα!!!

Tο 95 % των ασθενειών, αφανίζονται με την πυθαγόρεια διατροφή ! (Μελετήστε το κοινοποιήστε)

Tο 95 % των ασθενειών, αφανίζονται με την πυθαγόρεια διατροφή ! (Μελετήστε το κοινοποιήστε)
Πατηστε Εδω

VIDEO: Ξεμείνατε από αναπτήρα; Μία πατάτα θα σας… ανάψει φωτιές!!!! (Τρελό πείραμα)

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ:

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ:
ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ - ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟ

Τι μας κρύβουν ? Παράξενα κρανία.

Τροφές που έχουν μηδενική θρεπτική αξία και υψηλό βαθμό τοξικότητας για το σώμα.

ΣΟΚ και ΔΕΟΣ. Διέρρευσε το έγγραφο με τα τελικά μέτρα του 3ου Μνημονίου.!!

Η χρήση κινητών τηλεφώνων αυξάνει κατά 50% τους εγκεφαλικούς όγκους στα παιδιά

Μέλι και κανέλα: o «φόβος» και «τρόμος» των φαρμακοβιομηχανιών


ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ - ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ

Υποσυνείδητη διαφήμιση στην ταινία Lord of the rings - Μαντέψτε τι γράφει!

Πως διαβάζεται το Barcode;

Πώς η κάνναβη θεραπευει τον καρκίνο (βιντεο)


ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΤΟ 1985

Απίστευτα φάρμακα που έχετε όλοι στο σπίτι σας και δεν το φαντάζεστε!

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΤΟ 1947 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ!!!

Πώς να ξεχωρίζετε τα ΦΥΣΙΚΑ και τα ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ τρόφιμα και η αλήθεια για τα Οργανικά - Βιολογικά!

10+5 απλά αλλά θαυματουργά φυσικά καθαριστικά

" ΒΟΜΒΑ ": Επιχείρηση “Ομιχλοπαγίδα” η αποκάλυψή μας με το "έμβρυο" σε βουνό των Ιωαννίνων. !

Ομάδα αίματος και διατροφή

(ΕΝΑ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ video ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΝ ΟΛΟΙ) Ο Τυφλός ψαράς..

ΦΩΤΟ – ΣΟΚ: Στο Carrefour αγοράζουν το χρυσό όσων υποφέρουν!

Απίστευτο!!! Μαθήματα ζωής από έναν μικροσκοπικό γίγαντα

Απίστευτο!!! Μαθήματα ζωής από έναν μικροσκοπικό γίγαντα
(video Που θα σας κάνει να κλάψετε)

ΛΟΙΠΟΝ, ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ, ΣΩΣΤΑ?... ΛΑΘΟΣ!!!

ΛΟΙΠΟΝ, ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ, ΣΩΣΤΑ?... ΛΑΘΟΣ!!!
ΤΕΧΝΗΤΗ ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΧΑΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ

Tρομακτικές οι συμπτώσεις με το έτος 1843.

ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΝΕ; ΜΠΕΣ ΜΕΣΑ ΝΑ ΞΕΣΤΡΑΒΩΘΕΙΣ…

«Εμφιαλωμένη Ζωή»: Η αλήθεια για την επιχείρηση νερού της Νεστλέ

Απο 1/1/2013 θα μας αρπάξουν ακόμα και την μπουκιά απο το στόμα

Απο 1/1/2013 θα μας αρπάξουν ακόμα και την μπουκιά απο το στόμα
και απο την 1/6/2013 θα μας παίρνουν το συσκώτι, την καρδιά, τα νεφρά και ότι άλλο έχει ανάγκη το διεθνές εμπόριο μεταμοσχεύσεων

Αποτοξίνωση και καθαρισμός συκωτιού και χολής

Αποτοξίνωση και καθαρισμός συκωτιού και χολής
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ! ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥΣ ΨΑΧΝΟΥΝ... ΜΟΝΑΧΙΚΑ ΑΤΟΜΑ .

Blue Gold World Water Wars (Ντοκιμαντέρ)

Blue Gold World Water Wars (Ντοκιμαντέρ)
Οι πόλεμοι του μέλλοντος θα γίνονται για το νερό

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ - ΣΟΚ ΣΤΟ 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ! "ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ"!

Η απόρρητη ιστορία του Αιγαίου


Απίστευτα φάρμακα που έχετε όλοι στο σπίτι σας και δεν το φαντάζεστε!

Δεν είσαι παρά ένας αριθμός. Πάντα ήσουν ένας αριθμός

Παραβίαση της ιδιωτικής ζωής με τις νέες πιστωτικές κάρτες

Εγχειρίδιο επιβίωσης της SAS (ένα απ΄τα καλύτερα στον κόσμο)


Η Ελληνική εφεύρεση του αιώνα εγκατέλειψε την Θράκη και πάει Καναδά (Εκατό (100) εκατομμύρια Ευρώ πρόσφεραν οι Τούρκοι για να μεταφερθεί η έδρα της Εταιρείας στην Τουρκία και να λέμε ότι η τεχνολογία είναι τουρκική...)

Codex Alimentarius: ΗΠΑ: Έλεγχος στην τροφή ακόμα και στους οικιακούς κήπους!

Δείτε τι τρώμε: Το σοκαριστικό «αθάνατο» burger των McDonald’s

Το ατμοσφαιρικό οπλικό σύστημα πλάσματος HAARP, οι χημικοί αεροψεκασμοί (chemtrails) και ο έλεγχος του νου!!!

«Βόμβες» ενέργειας τα παντζάρια.

Συσκευές RFID (τσιπ) θα τοποθετηθούν στα παιδιά της Αμερικής

Συσκευές RFID (τσιπ) θα τοποθετηθούν στα παιδιά της Αμερικής
για την αντιμετώπιση πανδημιών και φυσικών καταστροφών

ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΕ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Να που πάνε τα λεφτά...

Ζειά - Ζέα Για να μάθετε λίγα περί ΖΕΙΑΣ και του ρόλου του ΕΘΝΑΡΧΗ Νο 1! Το διατροφικό μυστικό των Αρχαίων Ελλήνων

Απίστευτο και όμως αληθινό! Λεμόνια … Αργεντινής που είναι ψεκασμένα

Απίστευτο και όμως αληθινό! Λεμόνια … Αργεντινής που είναι ψεκασμένα
με την τοξική ουσία "tiabendazole" που προκαλεί ηπατικά προβλήματα

Τρώμε ακτινοβολημένα προϊόντα που ευθύνονται για καρκινογενέσεις

ΓΡΑΠΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 7270 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!

ΓΡΑΠΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 7270 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

Κορυφαία απόφαση του δήμου Θάσου που δίνει το παράδειγμα για τους πολίτες

Κορυφαία απόφαση του δήμου Θάσου που δίνει το παράδειγμα για τους πολίτες
βάζει φόρο σε ΔΕΗ, ΟΤΕ και τράπεζες!!!

Φτιάξτε μόνοι σας δραστικά, σπιτικά σιρόπια για το βήχα!

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ:


ΝΕΕΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ για δωρεάν ρεύμα για όλους και η πλήρης αποσιωποίηση του θέματος! (+ 8 βίντεο των εφευρέσεων)

Ο ΦΟΒΟΣ ? …..μην τον φοβάσαι !!


Η εταιρεία L'Oreal είναι των μεγαλύτερη εταιρειών ομορφιάς στόν κόσμο, αλλά είναι και ο παγκόσμιος ηγέτης στην κακοποίηση των ζώων

ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Τα «ματωμένα διαμάντια» της Αφρικής και οι «ματωμένοι υδρογονάνθρακες» της Ελλάδας !!! (Μετέτρεψαν την Ελλάδα σε μια Αφρικανική χώρα!!!)

Πως καθαρίζουμε τα νεφρά μας πάμφθηνα και αποτελεσματικά.

KAΤΑΛΟΓΟΣ “Ε” ΣΕ ΤΡΟΦΕΣ - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

KAΤΑΛΟΓΟΣ “Ε” ΣΕ ΤΡΟΦΕΣ - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
πατηστε την εικονα

ΜΗΝ ΠΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ! ΤΑ ΠΟΤΙΖΟΥΝ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟ!

ΜΗΝ ΠΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ! ΤΑ ΠΟΤΙΖΟΥΝ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟ!
πατηστε την εικονα

ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 1956 - 2012 .Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ.

Η κυβέρνηση υπέγραψε συμβόλαιο με την Blackwater για φύλαξη των πόλεων!

Γέροντας Παίσιος, τι είχε δει για τη χώρα μας;

Δειτε: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟ.... ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ‼!

Ουσία σε σαμπουάν και καλλυντικά, μπλοκάρει τα νευρικά κύτταρα. Όλη η λίστα των προιόντων!

Ουσία σε σαμπουάν και καλλυντικά, μπλοκάρει τα νευρικά κύτταρα. Όλη η λίστα των προιόντων!
πατηστε την εικονα

ΟΙ 10 ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ: ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ, ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΤΑ ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Αποκαλυπτικό! Ο Χαρτης του Ισίδωρου Πόσδαγλη που ήξερε τα πάντα απο το 1952 !!!

Θέλετε καύσιμα; Καλλιεργήστε τα!


Ο θαυμαστός κόσμος των βοτάνων, όπλο ενάντια στις ασθένειες

Νόθευση των βασικών καλλιεργειών του πλανήτη

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΑΙΜΟΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ ΤΩΝ 100 ΕΥΡΩ;

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΑΙΜΟΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ ΤΩΝ 100 ΕΥΡΩ;
ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΟΙ ΕΥΡΩΛΑΓΝΟΙ ΤΙ ΣΥΜΒΟΛΙΖΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΕΣ;

Ψεύτικο κρέας: To μυστικό του κρέατος - κόλλα!

Οι τρεις τελευταίες επιθυμίες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Επιστημονικές ανακαλύψεις που έγιναν κατά λάθος

Memorize : Το 2027 πείτε αντίο στην Ελευθερία σας

ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ;


Ἡ πρόπολη ἀναστέλλει τοὺς καρκινικοὺς ὄγκους.

Ο ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΟΥΑΔΟΡ