χελας

Feature Top (Full Width)

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013

Προσκληση για αρχαιρεσιακή γενική συνέλευση, την Κυριακή 31 Μαρτίου 2013 και εγκύκλιος για την διενέργεια εκλογών της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, την Δευτέρα 1 Απριλίου 2013.
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 15 105 52 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.:210-3243822 - Fax: 2103243281
www.panepirotiki.com - email: info@panepirotiki.com
Αρ. Πρωτ. 2263 Αθήνα 11-2-2013


Προς: Ομοσπονδίες-Αδελφότητες -Συλλόγους
μέλη της Π.Σ.Ε.
Υπόψη Προέδρου
(Για ενημέρωση των αντιπροσώπων στην Π.Σ.Ε.)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος με ομόφωνη απόφασή του στη τακτική συνεδρίαση της 7 Φεβρουαρίου 2013 και σύμφωνα με τα άρθρα 9,10,11 και 12 του καταστατικού της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος καλεί τους αντιπροσώπους των σωματείων - μελών της σε Αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση την
Κυριακή 31 Μαρτίου 2013 και ώρα 9π.μ,


στην αίθουσα Συνελεύσεων του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ
(Κλεισθένους 15, 7ος όροφος, τηλ.210-3243822).
(Ώρα προσέλευσης αντιπροσώπων για την απαρτία 8.30 π.μ.)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Απολογισμός δράσης του Δ.Σ. της Π.Σ.Ε.
2. Προγραμματισμός δράσης επόμενου έτους
3. Οικονομικός απολογισμός
4. Προϋπολογισμός επόμενου έτους
5. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
6. Εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων της Π.Σ.Ε. (Διοικητικό Συμβούλιο
και Ελεγκτικής Επιτροπής).

Αν κατά της 31 Μαρτίου 2013 δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Απριλίου 2013 και ώρα 9π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο και αν δεν υπάρχει και σ' αυτήν απαρτία η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Απριλίου 2013 και ώρα 9π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο, με όσα μέλη παραστούν.


Σημειώνεται ότι η ψηφοφορία για την ανάδειξη των οργάνων θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο την επόμενη ημέρα,
Δευτέρα 1 Απριλίου από τις 8π.μ. έως τις 8μ.μ.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Δ. Οικονόμου Ιπποκράτης Μιχ. Κατσένης 


ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 15 105 52 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.:210-3243822 - Fax: 2103243281
www.panepirotiki.com - email: info@panepirotiki.com


Αρ. Πρωτ. 2264 Αθήνα 11-2-2013


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Προς: Ομοσπονδίες-Αδελφότητες -Συλλόγους
μέλη της Π.Σ.Ε.
Υπόψη Προέδρου
(Για ενημέρωση των αντιπροσώπων στην Π.Σ.Ε.)
Θέμα: Νομιμοποίηση των αντιπροσώπων για τη συμμετοχή τους στην Αρχαιρεσιακή
Γενική Συνέλευση της Πανηπειρωτικής Σ. Ε., Υποψηφιότητες για τα όργανα της ΠΣΕ


Αγαπητοί συμπατριώτες,
Σας γνωστοποιούμε ότι την
Κυριακή 31 Μαρτίου 2013 και ώρα 9 πμ
θα συνέλθει η,Αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων
των Σωματείων - Μελών της Π.Σ.Ε στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ηπειρωτών ( Κλεισθένους 15, 7ος όροφος) για την εκλογή των νέων οργάνων της Συνομοσπονδίας.

I. Σύμφωνα με το καταστατικό της Π.Σ.Ε, όπως αυτό αναθεωρήθηκε με την τελευταία καταστατική Γ.Σ. και ισχύει:

I.1. Άρθρο 4ο παρ 5 : «Όλα τα μέλη της Συνομοσπονδίας οφείλουν να την ενημερώνουν σχετικά με τις επερχόμενες μεταβολές στη δύναμη και στις Διοικήσεις τους. Για το σκοπό αυτό, κάθε μέλος της Συνομοσπονδίας οφείλει να υποβάλλει πριν από κάθε αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση της Συνομοσπονδίας κατάσταση των ενεργών μελών του κατά την τελευταία τακτική Συνέλευσή του και απόσπασμα των πρακτικών αυτής περί την εκλογή της τελευταίας διοικήσεώς του. Τυχόν παράλειψη της υποχρέωσης αυτής, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του μέλους από τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Συνομοσπονδίας.»

I.2. Άρθρο 5ο παρ 2 : «Κάθε σωματείο πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο βαρύνεται με την υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων εγγραφής όπως και ετήσιας συνδρομής, το χρηματικό ποσό των οποίων προσδιορίζεται εκάστοτε κατά την κρίση του Δ.Σ. της Συνομοσπονδίας και είναι υποχρεωτικό για όλα τα μέλη.»

1. Άρθρο 11ο παρ. 1: «Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από αντιπροσώπους των μελών (Σωματείων και Ομοσπονδιών) της Συνομοσπονδίας ως εξής:
Κάθε σωματείο πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο ανεξάρτητα από τη δύναμή του εκλέγει η ορίζει νόμιμα έως τρία μέλη ως αντιπροσώπους για την Συνομοσπονδία εκ των οποίων συστήνεται το ένα τουλάχιστον να είναι μέλος του Δ.Σ. της οργάνωσής του.»

2. Άρθρο 11ο παρ. 2: «Η παραπάνω εκπροσώπηση των μελών της Συνομοσπονδίας με περισσότερους από ένα (1) αντιπροσώπους είναι δικαίωμα και όχι υποχρέωσή τους.»

3. Άρθρο 11ο παρ. 3: «Οι αντιπρόσωποι πρέπει να είναι μέλη των Σωματείων και να έχουν εκλεγεί προς τούτο σύμφωνα με το καταστατικό τους.»

4. Άρθρο 11ο παρ. 4: «Για τη νομιμοποίηση των αντιπροσώπων, πρέπει να προσκομίζεται στη Συνομοσπονδία, μέχρι την προπαραμονή της Συνέλευσης αντίγραφο του πρακτικού της τελευταίας Γ.Σ. του Σωματείου - μέλους από το οποίο θα προκύπτει, η συνδρομή των προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου. Τα μέλη τα οποία έχουν την έδρα τους έξω από τον Νομό Αττικής, μπορούν να νομιμοποιούνται και την ημέρα της Συνέλευσης.»

II. Συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα του καταστατικού, για να είναι έγκυρη η συμμετοχή των αντιπροσώπων σας στη Γενική Συνέλευση απαιτείται να προσκομισθούν στη γραμματεία της ΠΣΕ μέχρι την προπαραμονή της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013 και ώρα 8μμ τα παρακάτω:

α) Αντίγραφο (κατά προτίμηση φωτοτυπικό) επικυρωμένο με τη σφραγίδα σας και με τις υπογραφές του Προέδρου και του Γραμματέα σας, του πρακτικού της τελευταίας Γεν. Συνέλευσης του Σωματείου ή της Ομοσπονδίας - μέλους, από το οποίο προκύπτουν και τα ενεργά μέλη του Σωματείου ή της Ομοσπονδίας κατά την ημέρα που έγινε αυτή, ως και τα περί της εκλογής της τελευταίας διοίκησης του σωματείου ή της Ομοσπονδίας - μέλους.

β) Ονομαστική κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την ιδιότητα εκάστου μέλους (Πρόεδρος, Γ. Γραμματέας κλπ)
γ) Ονομαστική κατάσταση των ενεργών μελών του Σωματείου ή της Ομοσπονδίας κατά την τελευταία τακτική Γενική Συνέλευση του, ώστε να προκύπτει ότι οι εκλεγέντες (μέλη ΔΣ και αντιπρόσωποι) είναι τακτικά μέλη του σωματείου.

δ) Ονομαστική κατάσταση των αντιπροσώπων του Σωματείου ή της Ομοσπονδίας για την Π.Σ.Ε., εκλεγμένων με βάση της διατάξεις του δικού σας καταστατικού.
ε) Οικονομική τακτοποίηση κάθε σωματείου. Θεωρείται ως οικονομική τακτοποίηση η εξόφληση της συνδρομής του στην Π.Σ.Ε. μέχρι και του έτους 2012, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Π.Σ.Ε.

Σας παρακαλούμε για τη διευκόλυνση της γραμματείας της Π.Σ.Ε να συμπληρώσετε επί πλέον και το συνημμένο μηχανογραφικό δελτίο.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της Π.Σ.Ε, που έχουν την έδρα τους έξω από το Νομό Αττικής, μπορούν να προσκομίσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και κατά την ημέρα της Συνέλευσης. Παρόλα αυτά, για τη διευκόλυνση της γραμματείας καλό θα είναι να σταλούν ταχυδρομικά ή έστω με fax στη γραμματεία της ΠΣΕ όσο γίνεται ενωρίτερα. Η νομιμοποίηση όμως θα γίνεται με τα πρωτότυπα έγγραφα.
Υποψηφιότητες

Σύμφωνα με το καταστατικό:
Άρθρο 13ο παρ. 3: «Υποψηφιότητα για τα όργανα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να βάλει κάθε αντιπρόσωπος των μελών της Συνομοσπονδίας (Σωματείων και Ομοσπονδιών), που είναι ικανός για δικαιοπραξία και δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα.»

Άρθρο 13ο παρ. 4: «Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γραμματεία της Συνομοσπονδίας με έγγραφη δήλωση του υποψηφίου 5 (πέντε) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης. Η δήλωση πρέπει να περιέχει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του υποψηφίου, το Σωματείο που αντιπροσωπεύσει, το Νομό καταγωγής του και το όργανο στο οποίο θέλει να εκλεγεί, υπογράφεται δε από τον ίδιο ή τον νόμιμο πληρεξούσιό του.»

Άρθρο 13ο παρ. 5: «Οι συνδυασμοί υποψηφίων καταθέτονται στη Γραμματεία της Συν/δίας με κοινή δήλωσή τους ή του νόμιμου πληρεξουσίου των, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου για κάθε υποψήφιο του συνδυασμού.»

Άρθρο 13ο παρ. 6: «Η δήλωση υποψηφιότητας συνοδεύεται από χρηματικό παράβολο του Ταμείου της Συνομοσπονδίας, το ύψος του οποίου καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο και ανακοινώνεται μαζί με την προκήρυξη των αρχαιρεσιών.»
IV. Συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω, οι υποψηφιότητες θα υποβληθούν με έγγραφη δήλωση, μέχρι την Τρίτη 26 Μαρτίου 2013 8μμ στη Γραμματεία της Συνομοσπονδίας. Η δήλωση πρέπει να περιέχει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του υποψηφίου, το Σωματείο που αντιπροσωπεύει, το Νομό καταγωγής του και το όργανο στο οποίο θέλει να εκλεγεί, υπογράφεται δε από τον ίδιο ή τον νόμιμο πληρεξούσιό του και πρέπει να συνοδεύεται από χρηματικό παράβολο είκοσι ευρώ (20 ευρώ) του ταμείου της Συνομοσπονδίας (όπως όρισε το ΔΣ). 

Οι συνδυασμοί των υποψηφίων κατατίθενται στη γραμματεία της Συνομοσπονδίας με κοινή δήλωσή τους ή του νομίμου πληρεξουσίου τους, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται τα παραπάνω στοιχεία για κάθε υποψήφιο του συνδυασμού.
Επειδή, η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013 στις 3μμ, μέχρι τότε πρέπει να έχουν νομιμοποιηθεί τα σωματεία των υποψηφίων για να είναι έγκυρη η ανακήρυξή τους.
Επίσης επισημαίνεται, ότι τα σωματεία μέλη της ΠΣΕ πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά στην τήρηση της νομιμότητας και της περί σωματείων νομοθεσίας, ώστε να μη εμφανίζονται παραποιημένα έγγραφα, φαινόμενα παράτυπης επέκτασης της θητείας, εκλογών μετά τη λήξη της θητείας κλπ, γιατί οι αντιπρόσωποι αυτοί δεν θα νομιμοποιηθούν.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                                                                                          Ο  Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Δ. Οικονόμου                                                                Ιπποκράτης Μιχ. Κατσένης 
Αν σας άρεσε το θέμα προωθήστε το στους φίλους σας για να τους ενημερώσετε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


ΣΟΚ:Ποια ουσια που τρωμε καθημερινα ειναι ουσιαστικα ..ΠΛΑΣΤΙΚΟ;;

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΣΤΙΣ Η.Π.Α ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ!

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΥΒΡΙΔΙΑ ΜΕ ΖΩΑ

Η Μυστική Τεχνολογία Δημιουργίας Σεισμών, Οι Θερμικές Σφαίρες Πλάσματος Και Το ''Τεχνητό'' Τσουνάμι Της Ιαπωνίας.

Και τα πετρέλαια «μαζί τα φάγαμε»;;; Το «πεδίο Levantine», οι Τράπεζες, οι Στουρνάρες και οι ... Πάγκαλοι!!!

Η σωστή διατροφή είναι το Α και το Ω για την εξασφάλιση της υγείας μας

Τα απόρθητα τείχη της Κωνσταντινούπολης κράτησαν για πάνω από 1000χρόνια. Ποιο ήταν το μυστικό;

ΟΛΑ ΔΩΡΕΑΝ!! ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ρεθεμνιώτης Καλλιέργησε ένα δένδρο. φαινόμενο! (Παράγει από ντομάτες και μελιτζάνες μέχρι πιπεριές και πατάτες)

Μας ψεκάζουνε σαν μύγες! Το Πρωτο Ελληνικό ντοκιμαντέρ

Μας ψεκάζουνε σαν μύγες! Το Πρωτο Ελληνικό ντοκιμαντέρ
Ολο το ντοκιματερ εδω..

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ.. ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΙΣ ΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΓΑΛΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΑΣΤΕΡΙΩΘΕΙ..

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ.. ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΙΣ ΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΓΑΛΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΑΣΤΕΡΙΩΘΕΙ..
πατηστε την εικονα

Θεραπεία μέσω της επανασύνδεσης με τη Γη. Γείωση, άσε τον πλανήτη να σε θεραπεύσει

Θεραπεία μέσω της επανασύνδεσης με τη Γη. Γείωση, άσε τον πλανήτη να σε θεραπεύσει
πατηστε την εικονα

10 αηδιαστικά συστατικά που υπάρχουν μέσα στα καλλυντικά!

10 αηδιαστικά συστατικά που υπάρχουν μέσα στα καλλυντικά!
Πατηστε την εικονα

Επιμήκη κρανία Cusco στο Περού μυστικά γυρίσματα - Βίντεο

Απιστευτο Ντοκιματερ δειτε τη τρωμε !!

Ποτε ανακαλυφθηκε η τηλεοραση ? και Ποιος την εφεύρε ??

Ποτε ανακαλυφθηκε η τηλεοραση ? και Ποιος την εφεύρε ??
πατηστε την εικονα

Μήπως τρως κοτόπουλο ΠΙΝΔΟΣ «χαλάλ» που «διαβάστηκε» από μουσουλμάνο;

Αφιέρωμα: Ομάδα αίματος, η σημασία της και διατροφή ανάλογα με την ομάδα αίματος

Αφιέρωμα: Ομάδα αίματος, η σημασία της και διατροφή ανάλογα με την ομάδα αίματος
πατηστε την εικονα

Πως φτιάχνονται πατατάκια, γαριδάκια & snack


Δεν παρακολουθείτε εσείς τηλεόραση η τηλεόραση σας παρακολουθεί

CHIP RFID (Τσιπ) Έχετε αναρωτηθεί ποτέ,πως λειτουργεί;Τι ενέργεια χρησιμοποιεί κι πως την λαμβάνει;

CHIP RFID (Τσιπ) Έχετε αναρωτηθεί ποτέ,πως λειτουργεί;Τι ενέργεια χρησιμοποιεί κι πως την λαμβάνει;
Ποιά η χρήση του στους ανθρώπους; Όλα όσα πρέπει να μάθετε..

Δείτε τι παθαίνουν τα πνευμόνια απτό κάπνισμα. (ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΟ video)

Τι γνώριζαν οι γιατροί το 1934 για τον καρκίνο; Μήπως μας κρύβουν κάτι ; Αξίζει να το δεις

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΘΕ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ! VIDEO!

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΘΕ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ! VIDEO!
πατηστε την εικονα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΦΥΤΟ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΕ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ 40 ΗΜΕΡΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ  ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΦΥΤΟ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΕ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ 40 ΗΜΕΡΕΣ
πατηστε εδω

Ήρθε το Codex Alimentarius στην Ελλάδα. (Ετοιμαστείτε για ακραίες καταστάσεις στο προσεχές μέλλον!!

Ήρθε το Codex Alimentarius στην Ελλάδα. (Ετοιμαστείτε για ακραίες καταστάσεις στο προσεχές μέλλον!!
πατηστε την εικονα

ΔΕΙΤΕ: H λίστα εταιριών της Monsanto.

Ακουστικά Bluetooth; Ξανασκεφτείτε το!

H ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ "DIGEA" ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΘΟΡΙΟ 500.000% ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟ IQ {ΒΙΝΤΕΟ}

Κυβερνούν τον κόσμο μόλις...147 εταιρείες!

TO ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ STANDFORD- ΕΝΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ -- ΒΙΝΤΕΟ


Συγκλονιστική "προφητεία" για το σημερινό χάλι ΤΟΥ AΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΩΝΑΣΗ

Τρώμε ανθρώπινα εμβρυϊκά νεφρικά κύτταρα, κύτταρα αρουραίων..

Τρώμε ανθρώπινα εμβρυϊκά νεφρικά κύτταρα, κύτταρα αρουραίων..
ΔΕΙΤΕ Ποια προϊόντα τα περιέχουν. [Βίντεο]

Kαναδάς: "Μουσουλμανική η Ελλάδα κατά 50%! (ΤΟ ΞΕΡΕΙ ΤΟ ΥΠΕΞ;;;)

Digea-Γίνε και εσύ προβατορομπότ.Μπορείς

The Live” ("Ζουν Ανάμεσά μας") – Η ανατριχιαστικά ‘προφητική’ ταινία


Βρήκαν σκελετούς από περίεργα όντα! (video)

Απίστευτο!!! Θα μας ψεκάσουν για... λύσσα!!!

Tο 95 % των ασθενειών, αφανίζονται με την πυθαγόρεια διατροφή ! (Μελετήστε το κοινοποιήστε)

Tο 95 % των ασθενειών, αφανίζονται με την πυθαγόρεια διατροφή ! (Μελετήστε το κοινοποιήστε)
Πατηστε Εδω

VIDEO: Ξεμείνατε από αναπτήρα; Μία πατάτα θα σας… ανάψει φωτιές!!!! (Τρελό πείραμα)

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ:

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ:
ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ - ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟ

Τι μας κρύβουν ? Παράξενα κρανία.

Τροφές που έχουν μηδενική θρεπτική αξία και υψηλό βαθμό τοξικότητας για το σώμα.

ΣΟΚ και ΔΕΟΣ. Διέρρευσε το έγγραφο με τα τελικά μέτρα του 3ου Μνημονίου.!!

Η χρήση κινητών τηλεφώνων αυξάνει κατά 50% τους εγκεφαλικούς όγκους στα παιδιά

Μέλι και κανέλα: o «φόβος» και «τρόμος» των φαρμακοβιομηχανιών


ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ - ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ

Υποσυνείδητη διαφήμιση στην ταινία Lord of the rings - Μαντέψτε τι γράφει!

Πως διαβάζεται το Barcode;

Πώς η κάνναβη θεραπευει τον καρκίνο (βιντεο)


ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΤΟ 1985

Απίστευτα φάρμακα που έχετε όλοι στο σπίτι σας και δεν το φαντάζεστε!

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΤΟ 1947 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ!!!

Πώς να ξεχωρίζετε τα ΦΥΣΙΚΑ και τα ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ τρόφιμα και η αλήθεια για τα Οργανικά - Βιολογικά!

10+5 απλά αλλά θαυματουργά φυσικά καθαριστικά

" ΒΟΜΒΑ ": Επιχείρηση “Ομιχλοπαγίδα” η αποκάλυψή μας με το "έμβρυο" σε βουνό των Ιωαννίνων. !

Ομάδα αίματος και διατροφή

(ΕΝΑ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ video ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΝ ΟΛΟΙ) Ο Τυφλός ψαράς..

ΦΩΤΟ – ΣΟΚ: Στο Carrefour αγοράζουν το χρυσό όσων υποφέρουν!

Απίστευτο!!! Μαθήματα ζωής από έναν μικροσκοπικό γίγαντα

Απίστευτο!!! Μαθήματα ζωής από έναν μικροσκοπικό γίγαντα
(video Που θα σας κάνει να κλάψετε)

ΛΟΙΠΟΝ, ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ, ΣΩΣΤΑ?... ΛΑΘΟΣ!!!

ΛΟΙΠΟΝ, ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ, ΣΩΣΤΑ?... ΛΑΘΟΣ!!!
ΤΕΧΝΗΤΗ ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΧΑΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ

Tρομακτικές οι συμπτώσεις με το έτος 1843.

ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΝΕ; ΜΠΕΣ ΜΕΣΑ ΝΑ ΞΕΣΤΡΑΒΩΘΕΙΣ…

«Εμφιαλωμένη Ζωή»: Η αλήθεια για την επιχείρηση νερού της Νεστλέ

Απο 1/1/2013 θα μας αρπάξουν ακόμα και την μπουκιά απο το στόμα

Απο 1/1/2013 θα μας αρπάξουν ακόμα και την μπουκιά απο το στόμα
και απο την 1/6/2013 θα μας παίρνουν το συσκώτι, την καρδιά, τα νεφρά και ότι άλλο έχει ανάγκη το διεθνές εμπόριο μεταμοσχεύσεων

Αποτοξίνωση και καθαρισμός συκωτιού και χολής

Αποτοξίνωση και καθαρισμός συκωτιού και χολής
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ! ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥΣ ΨΑΧΝΟΥΝ... ΜΟΝΑΧΙΚΑ ΑΤΟΜΑ .

Blue Gold World Water Wars (Ντοκιμαντέρ)

Blue Gold World Water Wars (Ντοκιμαντέρ)
Οι πόλεμοι του μέλλοντος θα γίνονται για το νερό

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ - ΣΟΚ ΣΤΟ 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ! "ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ"!

Η απόρρητη ιστορία του Αιγαίου


Απίστευτα φάρμακα που έχετε όλοι στο σπίτι σας και δεν το φαντάζεστε!

Δεν είσαι παρά ένας αριθμός. Πάντα ήσουν ένας αριθμός

Παραβίαση της ιδιωτικής ζωής με τις νέες πιστωτικές κάρτες

Εγχειρίδιο επιβίωσης της SAS (ένα απ΄τα καλύτερα στον κόσμο)


Η Ελληνική εφεύρεση του αιώνα εγκατέλειψε την Θράκη και πάει Καναδά (Εκατό (100) εκατομμύρια Ευρώ πρόσφεραν οι Τούρκοι για να μεταφερθεί η έδρα της Εταιρείας στην Τουρκία και να λέμε ότι η τεχνολογία είναι τουρκική...)

Codex Alimentarius: ΗΠΑ: Έλεγχος στην τροφή ακόμα και στους οικιακούς κήπους!

Δείτε τι τρώμε: Το σοκαριστικό «αθάνατο» burger των McDonald’s

Το ατμοσφαιρικό οπλικό σύστημα πλάσματος HAARP, οι χημικοί αεροψεκασμοί (chemtrails) και ο έλεγχος του νου!!!

«Βόμβες» ενέργειας τα παντζάρια.

Συσκευές RFID (τσιπ) θα τοποθετηθούν στα παιδιά της Αμερικής

Συσκευές RFID (τσιπ) θα τοποθετηθούν στα παιδιά της Αμερικής
για την αντιμετώπιση πανδημιών και φυσικών καταστροφών

ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΕ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Να που πάνε τα λεφτά...

Ζειά - Ζέα Για να μάθετε λίγα περί ΖΕΙΑΣ και του ρόλου του ΕΘΝΑΡΧΗ Νο 1! Το διατροφικό μυστικό των Αρχαίων Ελλήνων

Απίστευτο και όμως αληθινό! Λεμόνια … Αργεντινής που είναι ψεκασμένα

Απίστευτο και όμως αληθινό! Λεμόνια … Αργεντινής που είναι ψεκασμένα
με την τοξική ουσία "tiabendazole" που προκαλεί ηπατικά προβλήματα

Τρώμε ακτινοβολημένα προϊόντα που ευθύνονται για καρκινογενέσεις

ΓΡΑΠΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 7270 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!

ΓΡΑΠΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 7270 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

Κορυφαία απόφαση του δήμου Θάσου που δίνει το παράδειγμα για τους πολίτες

Κορυφαία απόφαση του δήμου Θάσου που δίνει το παράδειγμα για τους πολίτες
βάζει φόρο σε ΔΕΗ, ΟΤΕ και τράπεζες!!!

Φτιάξτε μόνοι σας δραστικά, σπιτικά σιρόπια για το βήχα!

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ:


ΝΕΕΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ για δωρεάν ρεύμα για όλους και η πλήρης αποσιωποίηση του θέματος! (+ 8 βίντεο των εφευρέσεων)

Ο ΦΟΒΟΣ ? …..μην τον φοβάσαι !!


Η εταιρεία L'Oreal είναι των μεγαλύτερη εταιρειών ομορφιάς στόν κόσμο, αλλά είναι και ο παγκόσμιος ηγέτης στην κακοποίηση των ζώων

ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Τα «ματωμένα διαμάντια» της Αφρικής και οι «ματωμένοι υδρογονάνθρακες» της Ελλάδας !!! (Μετέτρεψαν την Ελλάδα σε μια Αφρικανική χώρα!!!)

Πως καθαρίζουμε τα νεφρά μας πάμφθηνα και αποτελεσματικά.

KAΤΑΛΟΓΟΣ “Ε” ΣΕ ΤΡΟΦΕΣ - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

KAΤΑΛΟΓΟΣ “Ε” ΣΕ ΤΡΟΦΕΣ - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
πατηστε την εικονα

ΜΗΝ ΠΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ! ΤΑ ΠΟΤΙΖΟΥΝ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟ!

ΜΗΝ ΠΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ! ΤΑ ΠΟΤΙΖΟΥΝ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟ!
πατηστε την εικονα

ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 1956 - 2012 .Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ.

Η κυβέρνηση υπέγραψε συμβόλαιο με την Blackwater για φύλαξη των πόλεων!

Γέροντας Παίσιος, τι είχε δει για τη χώρα μας;

Δειτε: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟ.... ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ‼!

Ουσία σε σαμπουάν και καλλυντικά, μπλοκάρει τα νευρικά κύτταρα. Όλη η λίστα των προιόντων!

Ουσία σε σαμπουάν και καλλυντικά, μπλοκάρει τα νευρικά κύτταρα. Όλη η λίστα των προιόντων!
πατηστε την εικονα

ΟΙ 10 ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ: ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ, ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΤΑ ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Αποκαλυπτικό! Ο Χαρτης του Ισίδωρου Πόσδαγλη που ήξερε τα πάντα απο το 1952 !!!

Θέλετε καύσιμα; Καλλιεργήστε τα!


Ο θαυμαστός κόσμος των βοτάνων, όπλο ενάντια στις ασθένειες

Νόθευση των βασικών καλλιεργειών του πλανήτη

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΑΙΜΟΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ ΤΩΝ 100 ΕΥΡΩ;

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΑΙΜΟΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ ΤΩΝ 100 ΕΥΡΩ;
ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΟΙ ΕΥΡΩΛΑΓΝΟΙ ΤΙ ΣΥΜΒΟΛΙΖΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΕΣ;

Ψεύτικο κρέας: To μυστικό του κρέατος - κόλλα!

Οι τρεις τελευταίες επιθυμίες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Επιστημονικές ανακαλύψεις που έγιναν κατά λάθος

Memorize : Το 2027 πείτε αντίο στην Ελευθερία σας

ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ;


Ἡ πρόπολη ἀναστέλλει τοὺς καρκινικοὺς ὄγκους.

Ο ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΟΥΑΔΟΡ