χελας

Feature Top (Full Width)

Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

Ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών ζητάνε οι πτηνοτρόφοι και οι πτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί


Παύση των πιέσεων από τις τράπεζες για άμεση εξόφληση των χρεών και ρύθμισή τους με άτοκη χρέωση και εξόφληση του κεφαλαίου σε 15 ετήσιες δόσεις με έναρξη την 31/12/2013.
 
Αυτό αναφέρουν σε επιστολή καταγγελία η «Πτηνοτροφική» Συνεταιριστική Ένωση και η Πανελλήνια Ένωση Πτηνοτρόφων Παραγωγών (ΠΕΟΠΠ). 

Όπως υποστηρίζουν, σήμερα η ελληνική πτηνοκτηνοτροφία έχει περιέλθει στο πιο κρίσιμο σημείο της ιστορίας της, ενώ επικρέμαται οριστικός αφανισμός και κατάρρευση του παραγωγικού της δυναμικού της, εξαιτίας των πρόσφατων πιέσεων από τις δανείστριες τράπεζες για άμεση εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών πτηνοτρόφων και πτηνοτροφικών συνεταιρισμών και μάλιστα με την απειλή αποστολής των οφειλόμενων ποσών στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. προς είσπραξη μέσα από τον μηχανισμό των δημοσίων εσόδων.

Πρόκειται για δύο κατηγορίες δανείων που είναι:
Tα έντοκα δάνεια, που όπως είναι γνωστό χορηγήθηκαν το 2006, με την εγγύηση του Δημοσίου, για την αντιμετώπιση της γρίπης των πτηνών
Τα άτοκα δάνεια που χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Δημοσίου για την πτηνοκτηνοτροφία την περίοδο 2007 – 2008 για την αντιμετώπιση της κρίσης της αγοράς

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει τα εξής:
Σήμερα η ελληνική πτηνοκτηνοτροφία έχει περιέλθει στο πιο κρίσιμο σημείο της ιστορίας της, ενώ επικρέμαται οριστικός αφανισμός και κατάρρευση του παραγωγικού της δυναμικού της εξ΄αιτίας των πρόσφατων πιέσεων από τις δανείστριες τράπεζες για άμεση εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών πτηνοτρόφων και πτηνοτροφικών συνεταιρισμών και μάλιστα με την απειλή αποστολής των οφειλόμενων ποσών στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. προς είσπραξη μέσα από τον μηχανισμό των δημοσίων εσόδων.
Πρόκειται για τις δύο επόμενες κατηγορίες δανείων που είναι:
Tα έντοκα δάνεια που όπως είναι γνωστό χορηγήθηκαν το 2006 με την εγγύηση του Δημοσίου για την αντιμετώπιση της γρίπης των πτηνών σύμφωνα με τις αποφάσεις:
1. 2/4242/0025/1.3.2006/ΦΕΚ 300Β΄/13.3.2006 όπως αυτή τροποποιήθηκε με τελευταία τροποποίηση την: 2/86528/0025/29.12.2011/ΦΕΚ 3042Β’/30.12.2011 για εκμεταλλεύσεις με κύκλο εργασιών μεγαλύτερου του 1.000.000 €.
2. 2/22213/0025/ ΦΕΚ Β/ 579/ 9-5-2006 όπως αυτή τροποποιήθηκε με τελευταία τροποποίηση την: 2/87432/0025/29.12.2011/ΦΕΚ 3042Β΄/30.12.2011 για εκμεταλλεύσεις με κύκλο εργασιών μέχρι 1.000.000 €.
Τα άτοκα δάνεια που χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Δημοσίου για την πτηνοκτηνοτροφία την περίοδο 2007 – 2008 για την αντιμετώπιση της κρίσης της αγοράς σύμφωνα με την απόφαση 50824/Β 2362 ΦΕΚ Β/ 2310/ 21-11-2007 η οποία στην συνέχεια τροποποιήθηκε και έγινε έντοκη βάσει της απόφασης 2/3203/0025/28.3.2011/ΦΕΚ 820Β΄ με τελευταία την 2/6252/0025/ΦΕΚ 1312Β.
Οι απειλές αυτές διατυπώνονται, τόσο από τον εκκαθαριστή της ΑΤΕ, όσο και από άλλες δανείστριες τράπεζες με αδιαπραγμάτευτες και ανάλγητες μεθοδεύσεις και εφ΄όσον πραγματοποιηθούν σημαίνει ότι οι παραγωγοί και οι πτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί δεν θα μπορούν να λαμβάνουν την απαραίτητα ασφαλιστική ενημερότητα για την απρόσκοπτη λειτουργία των εκμεταλλεύσεων και των εγκαταστάσεών τους.
Επί πλέον οι άμεσες καταβολές των ληξιπρόθεσμων οφειλών που απαιτούνται από τις τράπεζες είναι αδύνατον να καταβληθούν από τους παραγωγούς και τους συνεταιρισμούς, διότι λείπει το απαιτούμενο ρευστό, ακόμη και για την αγορά των απαραίτητων εισροών, κυρίως ζωοτροφών, καθώς και άλλων λειτουργικών δαπανών για την λειτουργία των εκμεταλλεύσεων και των μονάδων επεξεργασίας.
Όπως σας είναι ήδη γνωστό από πρόσφατα σχετικά διαβήματά μας, οι παραγωγικές διαδικασίες στον κλάδο έχουν επιβραδυνθεί σημαντικά εξ΄αιτίας των αναστολών των χρηματικών ροών, αφού διαπιστώνεται αδυναμία καταβολής υποχρεώσεων σε προμηθευτές, αλλά και πληρωμές της αξίας της παραγωγής από πελάτες.
Η επιμονή στην άμεση είσπραξη των οφειλών θα οδηγήσουν σε διακοπή της λειτουργίας των εκμεταλλεύσεων, σε διαρκή αποεπένδυση του κλάδου, καταστροφή κεφαλαίου και θέσεων εργασίας, καθώς και σε αυξανόμενη ανεργία ειδικά στις αγροτικές περιοχές με αναγνωρισμένο μειωμένο εισόδημα.
Κατ΄επανάληψη σε διαβήματά μας στους αρμόδιους φορείς και σε συναντήσεις μας με πολιτειακούς παράγοντες τονίσαμε ότι η κρίση της αγοράς από τη γρίπη των πτηνών προέκυψε από εξωγενείς παράγοντες χωρίς ευθύνη του κλάδου, κυρίως μετά από τη γνωστή δυσφήμηση από την πλευρά του ΥΑΑΤ για πλασματικές εστίες μόλυνσης στη χώρα μας που ουδέποτε υπήρξαν. 

Επίσης τα τελευταία χρόνια με παρεμβάσεις των επαγγελματικών μας οργανώσεων σας επισημάναμε την διαρκή επιδείνωση της αγοράς των πτηνοτροφικών προϊόντων, την αλματώδη άνοδο των τιμών των ζωοτροφών και γενικά πρώτων υλών καθώς και τη χρηματοδοτική στενότητα που καθιστούν αδύνατη την ομαλή αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων των πτηνοτρόφων και των συνεταιρισμών.
Κατ΄επανάληψη είχαν επίσης δοθεί υποσχέσεις από ανώτερους κυβερνητικούς παράγοντες ότι οι ρυθμίσεις των δανείων θα είναι ουσιαστικές και μάλιστα μετά από έγκριση από την Ε.Ε. που όμως δεν εκπληρώθηκαν.
Μετά από επίπονη στάθμιση των δυνατοτήτων μας και των νέων οξυμένων συνθηκών αγοράς και έλλειψης ρευστότητας που έχουν διαμορφωθεί σε βάρος του κλάδου, σας διατυπώνουμε την επόμενη τελική πρότασή μας για ουσιαστική ρύθμιση των υποχρεώσεών μας στα πιστωτικά ιδρύματα:
Παύση των πιέσεων από τις τράπεζες για άμεση εξόφληση των χρεών και ρύθμισή τους με άτοκη χρέωση και εξόφληση του κεφαλαίου σε 15 ετήσιες δόσεις με έναρξη την 31/12/2013.
Ζητούμε λοιπόν να αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό με πλήρη κατανόηση και πραγματικό ενδιαφέρον με τη αποδοχή της πρότασής μας και ευελπιστούμε στην ευμενή κατάληξη του διαβήματός μας.
Για όλους τους ως άνω λόγους είναι επιτακτική η ανάγκη να ρυθμιστούν ουσιαστικά τα χρέη των πτηνοτροφικών συνεταιρισμών, ώστε να είναι σε θέση να επιτελούν το παραγωγικό και κοινωνικό τους έργο ως επιχειρήσεις συλλογικής δράσης με μακροχρόνια αναγνωρισμένη υγιή επιχειρηματικότητα για την επιβίωση της μικρής και μεσαίας οικογενειακής πτηνοτροφικής εκμετάλλευσης που όπως είναι γνωστό έχει εξαιρεθεί από κάθε κοινοτική ενίσχυση στήριξης εισοδήματος.
Η αναβλητικότητα της ικανοποίησης ριζικής ρύθμισης των χρεών των πτηνοτροφικών συνεταιρισμών, και η ελλιπείς κατά περιόδους ρυθμίσεις, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις της ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ και των μελών της πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, οδήγησαν τον κλάδο σε κατάσταση κατάρρευσης, διότι η κρίση σήμερα όπως προαναφέρθηκε είναι πολύ χειρότερη από εκείνη του 2007, αλλά και της γρίπης των πτηνών του 2006 όπως αρχικά μνημονεύθηκε.
Σύμφωνα με τις νέες συνθήκες της κρίσης προτείνουμε τις επόμενες ρυθμίσεις για την επιβίωση των πτηνοτροφικών συνεταιρισμών:
Κούρεμα (haircut) κατά 50% του κεφαλαίου και των τόκων υπερημερίας.
Για την αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού να ορισθεί περίοδος αποπληρωμής 20 ετών με χαμηλό επιτόκιο.
Να ορισθεί περίοδος χάριτος για τα 3 πρώτα χρόνια που θα πληρώνονται μόνο οι τόκοι.
Εναλλακτικά περίοδος αποπληρωμής 18 ετών + 2 έτη μετάθεση με περίοδο χάριτος για τα 2 πρώτα χρόνια που δεν θα πληρώνονται ούτε κεφάλαιο ούτε τόκοι με αντίστοιχη με μετάθεση της διάρκειας αποπληρωμής από 18 σε 20 έτη (μετάθεση περιόδου δανείου) που σημαίνει ότι θα διατηρηθεί ίδιο ύψος των τοκοχρεωλυτικών δόσεων, χωρίς αύξηση επιτοκίου ούτε κεφαλαιοποίηση των τόκων. 

Σε περίπτωση που η κρίση δεν υποχωρήσει δυνατότητα παράτασης της περιόδου χάριτος για ένα ακόμη έτος και μετάθεση διάρκειας αποπληρωμής από 18 σε 21 έτη.
Επισημαίνεται ότι η παραπάνω ρύθμιση της μετάθεσης της περιόδου αποπληρωμής των τοκοχρεωλυτικών δόσεων σε σταθερό ύψος, χωρίς αύξηση των τόκων και κεφαλαιοποίησή τους, ακολουθείται από ορισμένες τράπεζες για τις υγιείς επιχειρήσεις.
Να θεσμοθετηθεί πλαίσιο χρηματοδότησης της κτηνοτροφίας με χαμηλό επιτόκιο.
Η ως άνω ρύθμιση που προτείνουμε θα πρέπει να αφορά, τόσο τα δάνεια με επιδότηση επιτοκίου της περιόδου 2007-2008 σύμφωνα με την απόφαση 5082/Β 2362 ΦΕΚ Β/ 2310/ 21-11-2007, όσο και τα έντοκα δάνεια της γρίπης των πτηνών της περιόδου 2006 σύμφωνα με την απόφαση 2/4242/00251/ ΦΕΚ Β 300/2006 που είχαν ορισθεί για τις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις.
Επισημαίνουμε την ανάγκη άμεσης ικανοποίησης του αιτήματός μας διότι σήμερα, καθώς η κρίση εντείνεται οι πτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί οδηγούνται στα όρια της χρεωκοπίας με ανυπολόγιστες επιπτώσεις σε βάρος της μικρής – και μεσαίας πτηνοτροφίας και της οικονομίας ειδικευμένων στη παραγωγή πτηνοτροφικών προϊόντων αγροτικών περιοχών.
Η κάθετη μείωση του κύκλου εργασιών των πτηνοτροφικών συνεταιρισμών στη σημερινή κρίση η μηδενική σχεδόν κερδοφορία των παραγωγών – μελών τους, αφού το κόστος παραγωγής συχνά υπερβαίνει τη τιμή παραγωγού, η έλλειψη κεφαλαίων κίνησης, οδηγούν σε κλείσιμο μονάδων, σε αφανισμό την πτηνοτροφία, ενώ η επενδυτική καχεξία από την πλευρά των συνεταιρισμών εντείνει τον κίνδυνο υποβάθμισης της θέσης τους σε σχέση με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο της πτηνοτροφίας συνολικά.
Στις συνθήκες αυτές οι πιέσεις των τραπεζών για εισπράξεις οφειλών από τους πτηνοτροφικούς και τα μέλη τους παραγωγούς, εντείνουν ακόμη περισσότερο τα οξυμένα προβλήματα, σε διαρκή αποεπένδυση, καταστροφή κεφαλαίου και θέσεων εργασίας, καθώς και σε αυξανόμενη ανεργία ειδικά στις αγροτικές περιοχές με αναγνωρισμένο μειωμένο εισόδημα.
Για την «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ»
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μπαλτογιάννης Χριστόδουλος
Για την ΠΕΟΠΠ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Απόστολος Ζιώγας
agrotypos
Το ειδαμε στο: epirus-tv-news.blogspot.gr

Αν σας άρεσε το θέμα προωθήστε το στους φίλους σας για να τους ενημερώσετε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


ΣΟΚ:Ποια ουσια που τρωμε καθημερινα ειναι ουσιαστικα ..ΠΛΑΣΤΙΚΟ;;

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΣΤΙΣ Η.Π.Α ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ!

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΥΒΡΙΔΙΑ ΜΕ ΖΩΑ

Η Μυστική Τεχνολογία Δημιουργίας Σεισμών, Οι Θερμικές Σφαίρες Πλάσματος Και Το ''Τεχνητό'' Τσουνάμι Της Ιαπωνίας.

Και τα πετρέλαια «μαζί τα φάγαμε»;;; Το «πεδίο Levantine», οι Τράπεζες, οι Στουρνάρες και οι ... Πάγκαλοι!!!

Η σωστή διατροφή είναι το Α και το Ω για την εξασφάλιση της υγείας μας

Τα απόρθητα τείχη της Κωνσταντινούπολης κράτησαν για πάνω από 1000χρόνια. Ποιο ήταν το μυστικό;

ΟΛΑ ΔΩΡΕΑΝ!! ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ρεθεμνιώτης Καλλιέργησε ένα δένδρο. φαινόμενο! (Παράγει από ντομάτες και μελιτζάνες μέχρι πιπεριές και πατάτες)

Μας ψεκάζουνε σαν μύγες! Το Πρωτο Ελληνικό ντοκιμαντέρ

Μας ψεκάζουνε σαν μύγες! Το Πρωτο Ελληνικό ντοκιμαντέρ
Ολο το ντοκιματερ εδω..

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ.. ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΙΣ ΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΓΑΛΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΑΣΤΕΡΙΩΘΕΙ..

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ.. ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΙΣ ΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΓΑΛΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΑΣΤΕΡΙΩΘΕΙ..
πατηστε την εικονα

Θεραπεία μέσω της επανασύνδεσης με τη Γη. Γείωση, άσε τον πλανήτη να σε θεραπεύσει

Θεραπεία μέσω της επανασύνδεσης με τη Γη. Γείωση, άσε τον πλανήτη να σε θεραπεύσει
πατηστε την εικονα

10 αηδιαστικά συστατικά που υπάρχουν μέσα στα καλλυντικά!

10 αηδιαστικά συστατικά που υπάρχουν μέσα στα καλλυντικά!
Πατηστε την εικονα

Επιμήκη κρανία Cusco στο Περού μυστικά γυρίσματα - Βίντεο

Απιστευτο Ντοκιματερ δειτε τη τρωμε !!

Ποτε ανακαλυφθηκε η τηλεοραση ? και Ποιος την εφεύρε ??

Ποτε ανακαλυφθηκε η τηλεοραση ? και Ποιος την εφεύρε ??
πατηστε την εικονα

Μήπως τρως κοτόπουλο ΠΙΝΔΟΣ «χαλάλ» που «διαβάστηκε» από μουσουλμάνο;

Αφιέρωμα: Ομάδα αίματος, η σημασία της και διατροφή ανάλογα με την ομάδα αίματος

Αφιέρωμα: Ομάδα αίματος, η σημασία της και διατροφή ανάλογα με την ομάδα αίματος
πατηστε την εικονα

Πως φτιάχνονται πατατάκια, γαριδάκια & snack


Δεν παρακολουθείτε εσείς τηλεόραση η τηλεόραση σας παρακολουθεί

CHIP RFID (Τσιπ) Έχετε αναρωτηθεί ποτέ,πως λειτουργεί;Τι ενέργεια χρησιμοποιεί κι πως την λαμβάνει;

CHIP RFID (Τσιπ) Έχετε αναρωτηθεί ποτέ,πως λειτουργεί;Τι ενέργεια χρησιμοποιεί κι πως την λαμβάνει;
Ποιά η χρήση του στους ανθρώπους; Όλα όσα πρέπει να μάθετε..

Δείτε τι παθαίνουν τα πνευμόνια απτό κάπνισμα. (ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΟ video)

Τι γνώριζαν οι γιατροί το 1934 για τον καρκίνο; Μήπως μας κρύβουν κάτι ; Αξίζει να το δεις

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΘΕ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ! VIDEO!

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΘΕ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ! VIDEO!
πατηστε την εικονα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΦΥΤΟ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΕ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ 40 ΗΜΕΡΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ  ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΦΥΤΟ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΕ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ 40 ΗΜΕΡΕΣ
πατηστε εδω

Ήρθε το Codex Alimentarius στην Ελλάδα. (Ετοιμαστείτε για ακραίες καταστάσεις στο προσεχές μέλλον!!

Ήρθε το Codex Alimentarius στην Ελλάδα. (Ετοιμαστείτε για ακραίες καταστάσεις στο προσεχές μέλλον!!
πατηστε την εικονα

ΔΕΙΤΕ: H λίστα εταιριών της Monsanto.

Ακουστικά Bluetooth; Ξανασκεφτείτε το!

H ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ "DIGEA" ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΘΟΡΙΟ 500.000% ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟ IQ {ΒΙΝΤΕΟ}

Κυβερνούν τον κόσμο μόλις...147 εταιρείες!

TO ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ STANDFORD- ΕΝΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ -- ΒΙΝΤΕΟ


Συγκλονιστική "προφητεία" για το σημερινό χάλι ΤΟΥ AΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΩΝΑΣΗ

Τρώμε ανθρώπινα εμβρυϊκά νεφρικά κύτταρα, κύτταρα αρουραίων..

Τρώμε ανθρώπινα εμβρυϊκά νεφρικά κύτταρα, κύτταρα αρουραίων..
ΔΕΙΤΕ Ποια προϊόντα τα περιέχουν. [Βίντεο]

Kαναδάς: "Μουσουλμανική η Ελλάδα κατά 50%! (ΤΟ ΞΕΡΕΙ ΤΟ ΥΠΕΞ;;;)

Digea-Γίνε και εσύ προβατορομπότ.Μπορείς

The Live” ("Ζουν Ανάμεσά μας") – Η ανατριχιαστικά ‘προφητική’ ταινία


Βρήκαν σκελετούς από περίεργα όντα! (video)

Απίστευτο!!! Θα μας ψεκάσουν για... λύσσα!!!

Tο 95 % των ασθενειών, αφανίζονται με την πυθαγόρεια διατροφή ! (Μελετήστε το κοινοποιήστε)

Tο 95 % των ασθενειών, αφανίζονται με την πυθαγόρεια διατροφή ! (Μελετήστε το κοινοποιήστε)
Πατηστε Εδω

VIDEO: Ξεμείνατε από αναπτήρα; Μία πατάτα θα σας… ανάψει φωτιές!!!! (Τρελό πείραμα)

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ:

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ:
ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ - ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟ

Τι μας κρύβουν ? Παράξενα κρανία.

Τροφές που έχουν μηδενική θρεπτική αξία και υψηλό βαθμό τοξικότητας για το σώμα.

ΣΟΚ και ΔΕΟΣ. Διέρρευσε το έγγραφο με τα τελικά μέτρα του 3ου Μνημονίου.!!

Η χρήση κινητών τηλεφώνων αυξάνει κατά 50% τους εγκεφαλικούς όγκους στα παιδιά

Μέλι και κανέλα: o «φόβος» και «τρόμος» των φαρμακοβιομηχανιών


ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ - ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ

Υποσυνείδητη διαφήμιση στην ταινία Lord of the rings - Μαντέψτε τι γράφει!

Πως διαβάζεται το Barcode;

Πώς η κάνναβη θεραπευει τον καρκίνο (βιντεο)


ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΤΟ 1985

Απίστευτα φάρμακα που έχετε όλοι στο σπίτι σας και δεν το φαντάζεστε!

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΤΟ 1947 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ!!!

Πώς να ξεχωρίζετε τα ΦΥΣΙΚΑ και τα ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ τρόφιμα και η αλήθεια για τα Οργανικά - Βιολογικά!

10+5 απλά αλλά θαυματουργά φυσικά καθαριστικά

" ΒΟΜΒΑ ": Επιχείρηση “Ομιχλοπαγίδα” η αποκάλυψή μας με το "έμβρυο" σε βουνό των Ιωαννίνων. !

Ομάδα αίματος και διατροφή

(ΕΝΑ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ video ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΝ ΟΛΟΙ) Ο Τυφλός ψαράς..

ΦΩΤΟ – ΣΟΚ: Στο Carrefour αγοράζουν το χρυσό όσων υποφέρουν!

Απίστευτο!!! Μαθήματα ζωής από έναν μικροσκοπικό γίγαντα

Απίστευτο!!! Μαθήματα ζωής από έναν μικροσκοπικό γίγαντα
(video Που θα σας κάνει να κλάψετε)

ΛΟΙΠΟΝ, ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ, ΣΩΣΤΑ?... ΛΑΘΟΣ!!!

ΛΟΙΠΟΝ, ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ, ΣΩΣΤΑ?... ΛΑΘΟΣ!!!
ΤΕΧΝΗΤΗ ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΧΑΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ

Tρομακτικές οι συμπτώσεις με το έτος 1843.

ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΝΕ; ΜΠΕΣ ΜΕΣΑ ΝΑ ΞΕΣΤΡΑΒΩΘΕΙΣ…

«Εμφιαλωμένη Ζωή»: Η αλήθεια για την επιχείρηση νερού της Νεστλέ

Απο 1/1/2013 θα μας αρπάξουν ακόμα και την μπουκιά απο το στόμα

Απο 1/1/2013 θα μας αρπάξουν ακόμα και την μπουκιά απο το στόμα
και απο την 1/6/2013 θα μας παίρνουν το συσκώτι, την καρδιά, τα νεφρά και ότι άλλο έχει ανάγκη το διεθνές εμπόριο μεταμοσχεύσεων

Αποτοξίνωση και καθαρισμός συκωτιού και χολής

Αποτοξίνωση και καθαρισμός συκωτιού και χολής
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ! ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥΣ ΨΑΧΝΟΥΝ... ΜΟΝΑΧΙΚΑ ΑΤΟΜΑ .

Blue Gold World Water Wars (Ντοκιμαντέρ)

Blue Gold World Water Wars (Ντοκιμαντέρ)
Οι πόλεμοι του μέλλοντος θα γίνονται για το νερό

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ - ΣΟΚ ΣΤΟ 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ! "ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ"!

Η απόρρητη ιστορία του Αιγαίου


Απίστευτα φάρμακα που έχετε όλοι στο σπίτι σας και δεν το φαντάζεστε!

Δεν είσαι παρά ένας αριθμός. Πάντα ήσουν ένας αριθμός

Παραβίαση της ιδιωτικής ζωής με τις νέες πιστωτικές κάρτες

Εγχειρίδιο επιβίωσης της SAS (ένα απ΄τα καλύτερα στον κόσμο)


Η Ελληνική εφεύρεση του αιώνα εγκατέλειψε την Θράκη και πάει Καναδά (Εκατό (100) εκατομμύρια Ευρώ πρόσφεραν οι Τούρκοι για να μεταφερθεί η έδρα της Εταιρείας στην Τουρκία και να λέμε ότι η τεχνολογία είναι τουρκική...)

Codex Alimentarius: ΗΠΑ: Έλεγχος στην τροφή ακόμα και στους οικιακούς κήπους!

Δείτε τι τρώμε: Το σοκαριστικό «αθάνατο» burger των McDonald’s

Το ατμοσφαιρικό οπλικό σύστημα πλάσματος HAARP, οι χημικοί αεροψεκασμοί (chemtrails) και ο έλεγχος του νου!!!

«Βόμβες» ενέργειας τα παντζάρια.

Συσκευές RFID (τσιπ) θα τοποθετηθούν στα παιδιά της Αμερικής

Συσκευές RFID (τσιπ) θα τοποθετηθούν στα παιδιά της Αμερικής
για την αντιμετώπιση πανδημιών και φυσικών καταστροφών

ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΕ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Να που πάνε τα λεφτά...

Ζειά - Ζέα Για να μάθετε λίγα περί ΖΕΙΑΣ και του ρόλου του ΕΘΝΑΡΧΗ Νο 1! Το διατροφικό μυστικό των Αρχαίων Ελλήνων

Απίστευτο και όμως αληθινό! Λεμόνια … Αργεντινής που είναι ψεκασμένα

Απίστευτο και όμως αληθινό! Λεμόνια … Αργεντινής που είναι ψεκασμένα
με την τοξική ουσία "tiabendazole" που προκαλεί ηπατικά προβλήματα

Τρώμε ακτινοβολημένα προϊόντα που ευθύνονται για καρκινογενέσεις

ΓΡΑΠΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 7270 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!

ΓΡΑΠΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 7270 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

Κορυφαία απόφαση του δήμου Θάσου που δίνει το παράδειγμα για τους πολίτες

Κορυφαία απόφαση του δήμου Θάσου που δίνει το παράδειγμα για τους πολίτες
βάζει φόρο σε ΔΕΗ, ΟΤΕ και τράπεζες!!!

Φτιάξτε μόνοι σας δραστικά, σπιτικά σιρόπια για το βήχα!

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ:


ΝΕΕΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ για δωρεάν ρεύμα για όλους και η πλήρης αποσιωποίηση του θέματος! (+ 8 βίντεο των εφευρέσεων)

Ο ΦΟΒΟΣ ? …..μην τον φοβάσαι !!


Η εταιρεία L'Oreal είναι των μεγαλύτερη εταιρειών ομορφιάς στόν κόσμο, αλλά είναι και ο παγκόσμιος ηγέτης στην κακοποίηση των ζώων

ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Τα «ματωμένα διαμάντια» της Αφρικής και οι «ματωμένοι υδρογονάνθρακες» της Ελλάδας !!! (Μετέτρεψαν την Ελλάδα σε μια Αφρικανική χώρα!!!)

Πως καθαρίζουμε τα νεφρά μας πάμφθηνα και αποτελεσματικά.

KAΤΑΛΟΓΟΣ “Ε” ΣΕ ΤΡΟΦΕΣ - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

KAΤΑΛΟΓΟΣ “Ε” ΣΕ ΤΡΟΦΕΣ - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
πατηστε την εικονα

ΜΗΝ ΠΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ! ΤΑ ΠΟΤΙΖΟΥΝ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟ!

ΜΗΝ ΠΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ! ΤΑ ΠΟΤΙΖΟΥΝ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟ!
πατηστε την εικονα

ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 1956 - 2012 .Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ.

Η κυβέρνηση υπέγραψε συμβόλαιο με την Blackwater για φύλαξη των πόλεων!

Γέροντας Παίσιος, τι είχε δει για τη χώρα μας;

Δειτε: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟ.... ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ‼!

Ουσία σε σαμπουάν και καλλυντικά, μπλοκάρει τα νευρικά κύτταρα. Όλη η λίστα των προιόντων!

Ουσία σε σαμπουάν και καλλυντικά, μπλοκάρει τα νευρικά κύτταρα. Όλη η λίστα των προιόντων!
πατηστε την εικονα

ΟΙ 10 ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ: ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ, ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΤΑ ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Αποκαλυπτικό! Ο Χαρτης του Ισίδωρου Πόσδαγλη που ήξερε τα πάντα απο το 1952 !!!

Θέλετε καύσιμα; Καλλιεργήστε τα!


Ο θαυμαστός κόσμος των βοτάνων, όπλο ενάντια στις ασθένειες

Νόθευση των βασικών καλλιεργειών του πλανήτη

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΑΙΜΟΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ ΤΩΝ 100 ΕΥΡΩ;

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΑΙΜΟΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ ΤΩΝ 100 ΕΥΡΩ;
ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΟΙ ΕΥΡΩΛΑΓΝΟΙ ΤΙ ΣΥΜΒΟΛΙΖΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΕΣ;

Ψεύτικο κρέας: To μυστικό του κρέατος - κόλλα!

Οι τρεις τελευταίες επιθυμίες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Επιστημονικές ανακαλύψεις που έγιναν κατά λάθος

Memorize : Το 2027 πείτε αντίο στην Ελευθερία σας

ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ;


Ἡ πρόπολη ἀναστέλλει τοὺς καρκινικοὺς ὄγκους.

Ο ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΟΥΑΔΟΡ