χελας

Feature Top (Full Width)

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

Στα ναρκωτικά σπρώχνει η κρίση (Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του ΚΕΘΕΑ Ηπείρου)

Αυτό που με λόγια τονίζουν ολοένα και περισσότεροι φορείς που ασχολούνται με την 
αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών, ότι δηλαδή η κρίση γεννά περισσότερους 
χρήστες, έρχεται να αποτυπώσει με αριθμούς το ΚΕΘΕΑ Ηπείρου το οποίο στον ετήσιο
απολογισμό του και ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των ναρκωτικών κρούει τον
κώδωνα του κινδύνου για τις αυξητικές τάσεις σε ότι αφορά τη χρήση ναρκωτικών ουσιών
που παρατηρούνται σε συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.


Από την άλλη πλευρά με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του ΚΕΘΕΑ, δείχνουν ότι ολοένα 
και περισσότεροι χρήστες των λεγόμενων «σκληρών ναρκωτικών» ζητούν βοήθεια για να 
απεξαρτηθούν απ' αυτά με τα αποτελέσματα πάντως των δράσεων του Κέντρου να είναι 
ορατά καθώς κάθε χρόνο δίνει πίσω στην κοινωνία έναν αριθμό «καθαρών» ατόμων.


Το ΚΕΘΕΑ Ηπείρου λειτουργεί στα Γιάννινα από το 2007 μιας και μόλις τα τελευταία δύο 
χρόνια αναπτύσσει τις δράσεις του και στους υπόλοιπους νομούς της Ηπείρου

Μέχρι σήμερα περισσότερα από 500 άτομα έχουν δεχτεί τις υπηρεσίες του, ενώ μόνο πέρσι 
127 χρήστες ναρκωτικών ζήτησαν και έλαβαν βοήθεια από το ΚΕΘΕΑ.
Όπως ανέφερε ο υπεύθυνος του τμήματος έρευνας του ΚΕΘΕΑ, Κώστας Μάντζιος στη
μελέτη που γίνεται κάθε χρόνο συμμετείχαν συνολικά 103 άνδρες (80,9%) και 24γυναίκες 
(19,1%).


Το ποσοστό αυτό αν και κατά τι ποιο χαμηλό απ' ότι τα προηγούμενα χρόνια παραμέ¬νει 
σημαντικά υψηλότερο από εκείνο που καταγράφεται στα στοιχεία του ΚΕΘΕΑ απ' όλη τη 
χώρα καθώς και σε άλλους φορείς απεξάρτησης. Αποτυπώνεται δηλαδή τοπικά μια 
διαφορετική δυναμική, που τη βλέπου¬με να συνεχίζεται τα τελευταία 3 χρόνια.

Η μέση ηλικία των ανθρώπων αυτών ήταν στα 29,3 χρόνια, σαφώς αυξημένη σε σχέση με 
πέρσι (κατά 1 σχεδόν χρόνο) κάτι που αντανακλά κυρίως την αύξηση της ηλικίας στους 
άνδρες (29,6 χρόνια η μέση ηλικία) παρά στις γυναίκες, που η ηλικία τους παραμένει σχεδόν 
αμετάβλητη (26,7 χρόνια). Ό πληθυσμός αυτός έχει ελληνική υπηκοότητα (95,3%), κάτι που 
παραμένει σταθερό όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Βασική συνθήκη διαμονής για τους 
περισσότερους (2 στους 3) παραμένει η συ¬νοίκηση με την οικογένεια.

 Το γεγονός αυτό σε 
συνδυασμό με το ότι βασι¬κή πηγή παρακίνησης της πρώτης επαφής με το ΚΕΘΕΑ είναι το m
οικογε¬νειακό περιβάλλον, καταδεικνύει τη σημασία που έχει η υποστήριξη που παρέχεται 
από το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΥ προς τις οικογένειες και τους/τις συ¬ντρόφους των χρηστών.

Αποκεντρωμένες υπηρεσίες
Διερευνώντας τώρα την απήχηση του ΚΕΘΕΑ Ιωαννίνων στον ευρύ¬τερο χώρο της Ηπείρου, 
όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα, βλέ¬πουμε ότι το 63% προερχόταν από το 
νομό Ιωαννίνων ενώ το υπόλοιπο 37% κατανέμεται στους 3 υπόλοιπους νομούς της Ηπείρου 
αλλά και την Κέρκυρα, την Αιτωλοακαρνανία, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας 
(κυρίως της Δ. Μακεδονίας).


Παρατηρούμε δηλαδή μια σαφή αύξηση της προσέλευσης από την περιφέρεια, σαφές
ένδειξη της περιφερειακής ση¬μασίας του φορέα.


Φυσικά αυτό συμβαίνει πριν ξεκινήσει η λειτουργία των περιφερειακών Συμβουλευτικών 
Σταθμών και περιμένουμε εξαιτίας αυτού να έχει ακόμη περισσότερο αυξητικές τάσεις, 
όπως φαίνεται ήδη και από τα πρώτα στοιχεία της χρονιάς που διανύουμε.


Περισσότερα προβλήματα, περισσότεροι χρήστες
Αν δούμε αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν τη χρήση και τις συνέπειες της παρατηρούμε 
αρχικά ότι το ποσοστό όσων έχουν προσπαθήσει ξανά να διακόψουν τη χρήση στο 
πα¬ρελθόν σε οποιοδήποτε φορέα απεξάρτησης φτάνει το 63,8%, σημαντικά υψηλότερο 
απ' ότι τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που δείχνει ότι υπάρχει αύξηση της ροής ανθρώπων 
που έρχονται στο ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ενώ πρώ¬τα έχουν προσεγγίσει άλλους φορείς 
απεξάρτησης που υπάρχουν στην Περιφέρεια.


Η ηρωίνη παραμένει η κύρια ουσία κατάχρησης για το περισσότερους (57,6%). Υψηλό είναι 
επίσης και το ποσοστό όσων ζητούν θεραπεία έχοντας ως κύρια ουσία κατάχρησης την 
κάνναβη (περίπου 1 στους 3).


Επίσης 3 στους 4 κάνουν παράλληλη χρήση και δεύτερης ουσίας.
Αν θέλαμε να δούμε την πορεία ενός ανθρώπου στη χρήση όπως αποτυπώνεται στα
στοιχεία, βλέπουμε ότι ξεκινά την χρήση παράνομων ουσιών λίγο πριν τα 17 του χρό¬νια, 
συνήθως με κάνναβη και 2 χρόνια μετά ξεκινά την κύρια ουσία κατάχρη¬σης. Στη συνέχεια 
αφού διαγράψουν μια πορεία 8 χρόνων στη χρήση (λίγο λι¬γότερο για τις γυναίκες), θα 
απευθυνθούν στις δομές μας για βοήθεια. Στο με¬ταξύ παραπάνω απ' τους μισούς θα έχουν 
κάνει ενδοφλέβια χρήση λίγο μετά τα 21 τους χρόνια και το 40% θα έχουν ένα τουλάχιστον 
περιστατικό υπερ¬βολικής δόσης που θα βάλει τη ζωή τους σε σοβαρό κίνδυνο.


Παράλληλα και κυρίως εξαιτίας της εμπλοκής τους με τη χρήση, 1 στους 4 θα αναπτύξει 
σοβαρά προβλήματα υγείας. Ένας στους 5 ανθρώπους πέρα από τη χρήση ου¬σιών, αλλά 
συχνά και εξαιτίας αυτής, θα παρουσιάσει πρόβλημα ψυχικής υ¬γείας (αυξητική τάση 
παρατηρούμε και σ' αυτή την παράμετρο).

Στο ίδιο διάστημα θα ξεκινήσει και η στενή σχέση αυτών των ανθρώπων με το νομικό 
σύστημα που για τους περισσότερους (2 στους 3) θα σημάνει τουλάχιστο μία σύλληψη, για 1 στους 3 μία τουλάχιστον καταδίκη, ενώ 1 στους 5 θα τους έχει οδηγήσει στη φυλακή.

 Όλοι αυτοί οι δείκτες είναι σημαντικά υψηλότεροι απ' ότι τα προηγούμενα χρόνια, ενισχύοντας την αρχική διαπίστωση ότι δηλαδή πρόκειται για ανθρώπους σε χειρότερη θέση απ' ότι όσοι προσέγγισαν τις δομές τα προηγούμενα χρόνια με περισσότερες και πιο περίπλοκες ανάγκες.

Σημαντικές αλλαγές διαπιστώνουμε και στο κομμάτι της Εργασίας, όπου πλέον βλέπουμε 
την πρώτη σαφή ένδειξη ότι τα πράγματα πάνε προς το χειρότερο για τους ανθρώπους που ζητούν βοήθεια από το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙ¬ΡΟΣ. Το ποσοστό των ανέργων ή περιστασιακά απασχολούμενων σε επαγγέλματα χαμηλής ειδίκευσης έφτασε το 68,5%, αυξημένο κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι, αλλά και πια στα ίδια επίπεδα με το σύνολο των δομών του ΚΕΘΕΑ

Υποβάθμιση αντί ενίσχυσης
Κι ενώ όλες οι μετρήσεις δείχνουν την ανάγκη που υπάρχει οι φορείς που ασχολούνται με 
την καταπολέμηση της μάστιγας των ναρκωτικών όχι μόνο να παραμείνουν ζωντανοί αλλά και να αναβαθμιστούν, διάφορα σενάρια που κυκλοφορούν στον τύπο φέρνουν ένα βήμα πριν τη συγχώνευση το ΚΕΘΕΑ με τον ΟΚΑΝΑ.

Μια εξέλιξη που ο Γιάννης Παπαχρήστος, επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου σταΓιάννινα, χαρακτήρισε εφιαλτική καθώς είπε πως ΚΕΘΕΑ και ΟΚΑΝΑ διαφέρουν όχι μόνο ως προς τη δομή λειτουργίας τους αλλά και την φιλοσοφία τους, αφού ο πρώτος δεν χρησιμοποιεί υποκατάστατα σε αντίθεση με τον δεύτερο.

Τέλος αναφέρθηκε και στις δράσεις που έχει προγραμματίσει το ΚΕΘΕΑ για την παγκόσμια 
ημέρα 


ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Αν σας άρεσε το θέμα προωθήστε το στους φίλους σας για να τους ενημερώσετε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


ΣΟΚ:Ποια ουσια που τρωμε καθημερινα ειναι ουσιαστικα ..ΠΛΑΣΤΙΚΟ;;

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΣΤΙΣ Η.Π.Α ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ!

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΥΒΡΙΔΙΑ ΜΕ ΖΩΑ

Η Μυστική Τεχνολογία Δημιουργίας Σεισμών, Οι Θερμικές Σφαίρες Πλάσματος Και Το ''Τεχνητό'' Τσουνάμι Της Ιαπωνίας.

Και τα πετρέλαια «μαζί τα φάγαμε»;;; Το «πεδίο Levantine», οι Τράπεζες, οι Στουρνάρες και οι ... Πάγκαλοι!!!

Η σωστή διατροφή είναι το Α και το Ω για την εξασφάλιση της υγείας μας

Τα απόρθητα τείχη της Κωνσταντινούπολης κράτησαν για πάνω από 1000χρόνια. Ποιο ήταν το μυστικό;

ΟΛΑ ΔΩΡΕΑΝ!! ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ρεθεμνιώτης Καλλιέργησε ένα δένδρο. φαινόμενο! (Παράγει από ντομάτες και μελιτζάνες μέχρι πιπεριές και πατάτες)

Μας ψεκάζουνε σαν μύγες! Το Πρωτο Ελληνικό ντοκιμαντέρ

Μας ψεκάζουνε σαν μύγες! Το Πρωτο Ελληνικό ντοκιμαντέρ
Ολο το ντοκιματερ εδω..

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ.. ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΙΣ ΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΓΑΛΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΑΣΤΕΡΙΩΘΕΙ..

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ.. ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΙΣ ΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΓΑΛΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΑΣΤΕΡΙΩΘΕΙ..
πατηστε την εικονα

Θεραπεία μέσω της επανασύνδεσης με τη Γη. Γείωση, άσε τον πλανήτη να σε θεραπεύσει

Θεραπεία μέσω της επανασύνδεσης με τη Γη. Γείωση, άσε τον πλανήτη να σε θεραπεύσει
πατηστε την εικονα

10 αηδιαστικά συστατικά που υπάρχουν μέσα στα καλλυντικά!

10 αηδιαστικά συστατικά που υπάρχουν μέσα στα καλλυντικά!
Πατηστε την εικονα

Επιμήκη κρανία Cusco στο Περού μυστικά γυρίσματα - Βίντεο

Απιστευτο Ντοκιματερ δειτε τη τρωμε !!

Ποτε ανακαλυφθηκε η τηλεοραση ? και Ποιος την εφεύρε ??

Ποτε ανακαλυφθηκε η τηλεοραση ? και Ποιος την εφεύρε ??
πατηστε την εικονα

Μήπως τρως κοτόπουλο ΠΙΝΔΟΣ «χαλάλ» που «διαβάστηκε» από μουσουλμάνο;

Αφιέρωμα: Ομάδα αίματος, η σημασία της και διατροφή ανάλογα με την ομάδα αίματος

Αφιέρωμα: Ομάδα αίματος, η σημασία της και διατροφή ανάλογα με την ομάδα αίματος
πατηστε την εικονα

Πως φτιάχνονται πατατάκια, γαριδάκια & snack


Δεν παρακολουθείτε εσείς τηλεόραση η τηλεόραση σας παρακολουθεί

CHIP RFID (Τσιπ) Έχετε αναρωτηθεί ποτέ,πως λειτουργεί;Τι ενέργεια χρησιμοποιεί κι πως την λαμβάνει;

CHIP RFID (Τσιπ) Έχετε αναρωτηθεί ποτέ,πως λειτουργεί;Τι ενέργεια χρησιμοποιεί κι πως την λαμβάνει;
Ποιά η χρήση του στους ανθρώπους; Όλα όσα πρέπει να μάθετε..

Δείτε τι παθαίνουν τα πνευμόνια απτό κάπνισμα. (ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΟ video)

Τι γνώριζαν οι γιατροί το 1934 για τον καρκίνο; Μήπως μας κρύβουν κάτι ; Αξίζει να το δεις

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΘΕ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ! VIDEO!

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΘΕ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ! VIDEO!
πατηστε την εικονα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΦΥΤΟ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΕ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ 40 ΗΜΕΡΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ  ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΦΥΤΟ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΕ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ 40 ΗΜΕΡΕΣ
πατηστε εδω

Ήρθε το Codex Alimentarius στην Ελλάδα. (Ετοιμαστείτε για ακραίες καταστάσεις στο προσεχές μέλλον!!

Ήρθε το Codex Alimentarius στην Ελλάδα. (Ετοιμαστείτε για ακραίες καταστάσεις στο προσεχές μέλλον!!
πατηστε την εικονα

ΔΕΙΤΕ: H λίστα εταιριών της Monsanto.

Ακουστικά Bluetooth; Ξανασκεφτείτε το!

H ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ "DIGEA" ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΘΟΡΙΟ 500.000% ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟ IQ {ΒΙΝΤΕΟ}

Κυβερνούν τον κόσμο μόλις...147 εταιρείες!

TO ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ STANDFORD- ΕΝΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ -- ΒΙΝΤΕΟ


Συγκλονιστική "προφητεία" για το σημερινό χάλι ΤΟΥ AΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΩΝΑΣΗ

Τρώμε ανθρώπινα εμβρυϊκά νεφρικά κύτταρα, κύτταρα αρουραίων..

Τρώμε ανθρώπινα εμβρυϊκά νεφρικά κύτταρα, κύτταρα αρουραίων..
ΔΕΙΤΕ Ποια προϊόντα τα περιέχουν. [Βίντεο]

Kαναδάς: "Μουσουλμανική η Ελλάδα κατά 50%! (ΤΟ ΞΕΡΕΙ ΤΟ ΥΠΕΞ;;;)

Digea-Γίνε και εσύ προβατορομπότ.Μπορείς

The Live” ("Ζουν Ανάμεσά μας") – Η ανατριχιαστικά ‘προφητική’ ταινία


Βρήκαν σκελετούς από περίεργα όντα! (video)

Απίστευτο!!! Θα μας ψεκάσουν για... λύσσα!!!

Tο 95 % των ασθενειών, αφανίζονται με την πυθαγόρεια διατροφή ! (Μελετήστε το κοινοποιήστε)

Tο 95 % των ασθενειών, αφανίζονται με την πυθαγόρεια διατροφή ! (Μελετήστε το κοινοποιήστε)
Πατηστε Εδω

VIDEO: Ξεμείνατε από αναπτήρα; Μία πατάτα θα σας… ανάψει φωτιές!!!! (Τρελό πείραμα)

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ:

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ:
ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ - ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟ

Τι μας κρύβουν ? Παράξενα κρανία.

Τροφές που έχουν μηδενική θρεπτική αξία και υψηλό βαθμό τοξικότητας για το σώμα.

ΣΟΚ και ΔΕΟΣ. Διέρρευσε το έγγραφο με τα τελικά μέτρα του 3ου Μνημονίου.!!

Η χρήση κινητών τηλεφώνων αυξάνει κατά 50% τους εγκεφαλικούς όγκους στα παιδιά

Μέλι και κανέλα: o «φόβος» και «τρόμος» των φαρμακοβιομηχανιών


ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ - ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ

Υποσυνείδητη διαφήμιση στην ταινία Lord of the rings - Μαντέψτε τι γράφει!

Πως διαβάζεται το Barcode;

Πώς η κάνναβη θεραπευει τον καρκίνο (βιντεο)


ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΤΟ 1985

Απίστευτα φάρμακα που έχετε όλοι στο σπίτι σας και δεν το φαντάζεστε!

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΤΟ 1947 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ!!!

Πώς να ξεχωρίζετε τα ΦΥΣΙΚΑ και τα ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ τρόφιμα και η αλήθεια για τα Οργανικά - Βιολογικά!

10+5 απλά αλλά θαυματουργά φυσικά καθαριστικά

" ΒΟΜΒΑ ": Επιχείρηση “Ομιχλοπαγίδα” η αποκάλυψή μας με το "έμβρυο" σε βουνό των Ιωαννίνων. !

Ομάδα αίματος και διατροφή

(ΕΝΑ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ video ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΝ ΟΛΟΙ) Ο Τυφλός ψαράς..

ΦΩΤΟ – ΣΟΚ: Στο Carrefour αγοράζουν το χρυσό όσων υποφέρουν!

Απίστευτο!!! Μαθήματα ζωής από έναν μικροσκοπικό γίγαντα

Απίστευτο!!! Μαθήματα ζωής από έναν μικροσκοπικό γίγαντα
(video Που θα σας κάνει να κλάψετε)

ΛΟΙΠΟΝ, ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ, ΣΩΣΤΑ?... ΛΑΘΟΣ!!!

ΛΟΙΠΟΝ, ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ, ΣΩΣΤΑ?... ΛΑΘΟΣ!!!
ΤΕΧΝΗΤΗ ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΧΑΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ

Tρομακτικές οι συμπτώσεις με το έτος 1843.

ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΝΕ; ΜΠΕΣ ΜΕΣΑ ΝΑ ΞΕΣΤΡΑΒΩΘΕΙΣ…

«Εμφιαλωμένη Ζωή»: Η αλήθεια για την επιχείρηση νερού της Νεστλέ

Απο 1/1/2013 θα μας αρπάξουν ακόμα και την μπουκιά απο το στόμα

Απο 1/1/2013 θα μας αρπάξουν ακόμα και την μπουκιά απο το στόμα
και απο την 1/6/2013 θα μας παίρνουν το συσκώτι, την καρδιά, τα νεφρά και ότι άλλο έχει ανάγκη το διεθνές εμπόριο μεταμοσχεύσεων

Αποτοξίνωση και καθαρισμός συκωτιού και χολής

Αποτοξίνωση και καθαρισμός συκωτιού και χολής
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ! ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥΣ ΨΑΧΝΟΥΝ... ΜΟΝΑΧΙΚΑ ΑΤΟΜΑ .

Blue Gold World Water Wars (Ντοκιμαντέρ)

Blue Gold World Water Wars (Ντοκιμαντέρ)
Οι πόλεμοι του μέλλοντος θα γίνονται για το νερό

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ - ΣΟΚ ΣΤΟ 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ! "ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ"!

Η απόρρητη ιστορία του Αιγαίου


Απίστευτα φάρμακα που έχετε όλοι στο σπίτι σας και δεν το φαντάζεστε!

Δεν είσαι παρά ένας αριθμός. Πάντα ήσουν ένας αριθμός

Παραβίαση της ιδιωτικής ζωής με τις νέες πιστωτικές κάρτες

Εγχειρίδιο επιβίωσης της SAS (ένα απ΄τα καλύτερα στον κόσμο)


Η Ελληνική εφεύρεση του αιώνα εγκατέλειψε την Θράκη και πάει Καναδά (Εκατό (100) εκατομμύρια Ευρώ πρόσφεραν οι Τούρκοι για να μεταφερθεί η έδρα της Εταιρείας στην Τουρκία και να λέμε ότι η τεχνολογία είναι τουρκική...)

Codex Alimentarius: ΗΠΑ: Έλεγχος στην τροφή ακόμα και στους οικιακούς κήπους!

Δείτε τι τρώμε: Το σοκαριστικό «αθάνατο» burger των McDonald’s

Το ατμοσφαιρικό οπλικό σύστημα πλάσματος HAARP, οι χημικοί αεροψεκασμοί (chemtrails) και ο έλεγχος του νου!!!

«Βόμβες» ενέργειας τα παντζάρια.

Συσκευές RFID (τσιπ) θα τοποθετηθούν στα παιδιά της Αμερικής

Συσκευές RFID (τσιπ) θα τοποθετηθούν στα παιδιά της Αμερικής
για την αντιμετώπιση πανδημιών και φυσικών καταστροφών

ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΕ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Να που πάνε τα λεφτά...

Ζειά - Ζέα Για να μάθετε λίγα περί ΖΕΙΑΣ και του ρόλου του ΕΘΝΑΡΧΗ Νο 1! Το διατροφικό μυστικό των Αρχαίων Ελλήνων

Απίστευτο και όμως αληθινό! Λεμόνια … Αργεντινής που είναι ψεκασμένα

Απίστευτο και όμως αληθινό! Λεμόνια … Αργεντινής που είναι ψεκασμένα
με την τοξική ουσία "tiabendazole" που προκαλεί ηπατικά προβλήματα

Τρώμε ακτινοβολημένα προϊόντα που ευθύνονται για καρκινογενέσεις

ΓΡΑΠΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 7270 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!

ΓΡΑΠΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 7270 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

Κορυφαία απόφαση του δήμου Θάσου που δίνει το παράδειγμα για τους πολίτες

Κορυφαία απόφαση του δήμου Θάσου που δίνει το παράδειγμα για τους πολίτες
βάζει φόρο σε ΔΕΗ, ΟΤΕ και τράπεζες!!!

Φτιάξτε μόνοι σας δραστικά, σπιτικά σιρόπια για το βήχα!

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ:


ΝΕΕΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ για δωρεάν ρεύμα για όλους και η πλήρης αποσιωποίηση του θέματος! (+ 8 βίντεο των εφευρέσεων)

Ο ΦΟΒΟΣ ? …..μην τον φοβάσαι !!


Η εταιρεία L'Oreal είναι των μεγαλύτερη εταιρειών ομορφιάς στόν κόσμο, αλλά είναι και ο παγκόσμιος ηγέτης στην κακοποίηση των ζώων

ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Τα «ματωμένα διαμάντια» της Αφρικής και οι «ματωμένοι υδρογονάνθρακες» της Ελλάδας !!! (Μετέτρεψαν την Ελλάδα σε μια Αφρικανική χώρα!!!)

Πως καθαρίζουμε τα νεφρά μας πάμφθηνα και αποτελεσματικά.

KAΤΑΛΟΓΟΣ “Ε” ΣΕ ΤΡΟΦΕΣ - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

KAΤΑΛΟΓΟΣ “Ε” ΣΕ ΤΡΟΦΕΣ - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
πατηστε την εικονα

ΜΗΝ ΠΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ! ΤΑ ΠΟΤΙΖΟΥΝ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟ!

ΜΗΝ ΠΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ! ΤΑ ΠΟΤΙΖΟΥΝ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟ!
πατηστε την εικονα

ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 1956 - 2012 .Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ.

Η κυβέρνηση υπέγραψε συμβόλαιο με την Blackwater για φύλαξη των πόλεων!

Γέροντας Παίσιος, τι είχε δει για τη χώρα μας;

Δειτε: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟ.... ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ‼!

Ουσία σε σαμπουάν και καλλυντικά, μπλοκάρει τα νευρικά κύτταρα. Όλη η λίστα των προιόντων!

Ουσία σε σαμπουάν και καλλυντικά, μπλοκάρει τα νευρικά κύτταρα. Όλη η λίστα των προιόντων!
πατηστε την εικονα

ΟΙ 10 ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ: ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ, ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΤΑ ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Αποκαλυπτικό! Ο Χαρτης του Ισίδωρου Πόσδαγλη που ήξερε τα πάντα απο το 1952 !!!

Θέλετε καύσιμα; Καλλιεργήστε τα!


Ο θαυμαστός κόσμος των βοτάνων, όπλο ενάντια στις ασθένειες

Νόθευση των βασικών καλλιεργειών του πλανήτη

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΑΙΜΟΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ ΤΩΝ 100 ΕΥΡΩ;

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΑΙΜΟΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ ΤΩΝ 100 ΕΥΡΩ;
ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΟΙ ΕΥΡΩΛΑΓΝΟΙ ΤΙ ΣΥΜΒΟΛΙΖΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΕΣ;

Ψεύτικο κρέας: To μυστικό του κρέατος - κόλλα!

Οι τρεις τελευταίες επιθυμίες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Επιστημονικές ανακαλύψεις που έγιναν κατά λάθος

Memorize : Το 2027 πείτε αντίο στην Ελευθερία σας

ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ;


Ἡ πρόπολη ἀναστέλλει τοὺς καρκινικοὺς ὄγκους.

Ο ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΟΥΑΔΟΡ