χελας

Feature Top (Full Width)

Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013

Ανακοίνωση αποφάσεων της 19ης/05-07-2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 05-07-2013, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 21-06-2013 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19/05-07-2013
Αριθμός Απόφασης / Θέμα
760. Έγκριση του από 28-06-2013 Πρακτικού της Επιτροπής του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, για την επιλογή αναδόχου για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».
761. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «Β. Κούγκουλης & Σία Ο.Ε.», μέχρι την 21-11-2013.
762. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου προστασίας στον ποταμό Άραχθο (κτήμα Γράβου)», αναδόχου Αλέξανδρου Λάμπρου, μέχρι την 30-10-2013.
763. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 41α επαρχιακής οδού στο Τ.Δ. Λιάπη Δήμου Ανατολικού Ζαγορίου», αναδόχου εταιρείας «Π. Χαλούλος – Β. Βαγενά Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2013.
764. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών στην επαρχιακή οδό προς Πύργο Κόνιτσας», αναδόχου Τάση Γεώργιου, μέχρι την 31-08-2013.
765. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου (Μέγγουλης) Περιστερίου Πωγωνίου», αναδόχου Ζιάκκα Γεώργιου, μέχρι την 30-09-2013.
766. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και ενίσχυση θεμελίωσής του, στο Δ.Δ. Πλατανίων (Τσεριτσιάνων) Δήμου Σελλών», αναδόχου εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. – ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Μ. Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2013.
767. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Αγίου Αθανασίου Χρυσορράχης», αναδόχου Έντυ Ράφτη, μέχρι την 19-11-2013.
768. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μέτσοβο – Λίμνη Πηγών Αώου και Μέτσοβο - Ανθοχώρι», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
769. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Λίμνης – Πηγών Αώου – Μονή Βουτσάς και αποκατάσταση υδρομάστευσης», προϋπολογισμού € 50.000,00 προϋπολογισμού με ΦΠΑ.
770. Έγκριση μετακίνησης του Λάμπρου Κιτσαρά, Πολιτικού Μηχανικού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, στη Αθήνα, για τη συμμετοχή του σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ. του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με τίτλο: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων, Πρότυπα – Προδιαγραφές – Κανονισμοί», από 8 έως 12-07-2013 και έγκριση της σχετικής δαπάνης.
771. Έγκριση ανάθεσης εργασιών για την Εφαρμογή Διπλογραφικού Συστήματος, για το έτος 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
772. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Αντικατάσταση τμήματος καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης για την Βαλανιδόρραχη (Κηφισιά) αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Αχέροντα (Προμήθεια σωλήνων ΠΕ Φ 500/DN=12,5 Atm)», προϋπολογισμού 27.000,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου».
773. Έγκριση ανάθεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εκπόνηση προμελέτης σκοπιμότητας για αξιοποίηση του κτιριακού συγκροτήματος ΔΟΜΠΟΛΗ», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ.
774. Έγκριση δαπάνης για την μετατόπιση παροχής ρεύματος εντός του εθνικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου.
775. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αντιδραστηρίων, για την εκτέλεση ελέγχων ποσίμων νερών και νερών κολύμβησης στην Περιφέρεια Ηπείρου.
776. Έγκριση δαπάνης για την επίδοση, μέσω δικαστικού επιμελητή, εγγράφου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, που αφορά στην επιστροφή άδειας κυκλοφορίας και πινακίδας γεωργικού εκλυστήρα.
777. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του 6ου αγώνα ράλι σπριντ αυτοκινήτου και έγκριση των σχετικών δαπανών.
778. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση μουσικοχορευτικής εκδήλωσης παραδοσιακού χαρακτήρα και έγκριση των σχετικών δαπανών.
779. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων – κατασκευή τεχνικών στην περιοχή Δήμου Πάργας της Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Κοιν/ξίας Ηλία Κατσιμπόκη, Κων/νου Κώστα, Ιωάννη Καραμπιτιάνη και «Ιωάννη Μάκη & Σία Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2013.
780. Έγκριση διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του έργου Βασικές ισοπεδώσεις στο αγρόκτημα Βαλανιδόρραχης», προϋπολογισμού δαπάνης 58.000,00 με ΦΠΑ και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης.
781. Έγκριση διενέργειας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, του πρόχειρου μειοδοτικού της Περιφέρειας Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας «Ανάπτυξη και Υλοποίηση Στρατηγικής Επικοινωνίας για την Πολιτιστική Διαδρομή Αρχαίων Θεάτρων Ηπείρου», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση των Επιτροπών του διαγωνισμού.
782. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών εκδηλώσεων και έγκριση των σχετικών δαπανών.
783. Έγκριση δαπανών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Πρέβεζας.
784. Έγκριση του Πρακτικού Ι/17-06-2013 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας».
785. Έγκριση ανάθεσης εργασιών συντήρησης ανελκυστήρων των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
786. Ματαίωση του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού και κατάρτιση νέας διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο. Π.Ε. Πρέβεζας».
787. Έγκριση ανάθεσης της μεταφοράς ελκυστικής ουσίας (μελάσας), από την αποθήκη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην αποθήκη της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Πρέβεζας.
788. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
789. Έγκριση του Πρακτικού Ι/20-05-2013 της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάθεση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ-ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΪΔΑΣ», για την περιορισμένη ενίσχυση της ύδρευσης της πόλης Ηγουμενίτσας, με απόληψη νερών από τις Πηγές «Άσπρα Πηγάδια» της Τ.Κ. «Πέντε Εκκλησιές» του Δήμου Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας)».
790. Έγκριση του Πρακτικού Ι/20-05-2013 της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάθεση της Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ-ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΪΔΑΣ», για την περιορισμένη ενίσχυση της ύδρευσης της πόλης Ηγουμενίτσας, με απόληψη νερών από τις Πηγές «Άσπρα Πηγάδια» της Τ.Κ. «Πέντε Εκκλησιές» του Δήμου Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας)».
791. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Καλαμά», προϋπολογισμού € 205.000,00 με ΦΠΑ.
792. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Αποχετευτικού Δικτύου ΤΕΠ Ηγουμενίτσας με αποχέτευση Δήμου Ηγουμενίτσας», αναδόχου εταιρείας «Β. Καπρινιώτης & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 13-09-2013.
793. Έγκριση άσκησης ενδίκων μέσων κατά της κατά της υπ' αριθμ. 16/2013 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας.
794. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/29-05-2013 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για «τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας».
795. Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας προφορικής δημοπρασίας και κατάρτιση της διακήρυξης, για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας.
796. Έγκριση δαπάνης για την αποξήλωση και επανατοποθέτηση κλιματιστικών σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
797. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-06-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση γέφυρας στην τάφρο Σαλαώρας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
798. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περάτωσης, μετ' αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή δρόμου Δασοτουριστικής Ανάπτυξης Νοτιοδυτικών Τζουμέρκων (Καταρράκτης – Σκιαδάδες - Βουργαρέλι) Β' Φάση (τμήμα Σκιαδάδες – Πάτερ Κοσμάς)», αναδόχου Κοινοπραξίας «Ιωάννης Τσιρώνης – Χριστόδουλος Ζιάβρας», μέχρι την 31-12-2013.
799. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περάτωσης, μετ' αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση οδού Κρυονέρι – Ναζαίοι (β' φάση)», αναδόχου εταιρείας «ΑΤΕΚ – Δ. ΤΖΙΚΕΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ», μέχρι την 31-07-2013.
800. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περάτωσης, μετ' αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Γεωλογικές και Γεωτεχνικές Εργασίες για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στην 4η επαρχιακή οδό Άρτα – Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας (Τμήμα Ροδαυγή – Σουμέσι), Α' Κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο», αναδόχου Άγγελου Κούκου, μέχρι την 31-08-2013.
801. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περάτωσης, μετ' αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση τάφρων και διωρύγων πεδιάδας Άρτας», αναδόχου Ελένης Αρτέμη, μέχρι την 06-08-2013.
802. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση ζημιών και βελτίωση ροής στραγγιστικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
803. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης του δρόμου Αθαμάνιο – Θεοδώριανα (θέση Σταυρός - Θεοδώριανα)», προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ.
804. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης της 12ης επαρχιακής οδού στις θέσεις: Άνω Καλεντίνη, Τυμπά, Τετράκωμο, Καστανιά, Ελάτη, Ρετσιανά, γέφυρα Κονδύλη, όρια Νομού Τρικάλων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
805. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών σύνταξης τευχών δημοπράτησης μελετών Προγράμματος «ΑΝΑΣΑ» της Π.Ε. Άρτας.
806. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Άρτας, των επετειακών εκδηλώσεων μνήμης για τη σφαγή του Κομμένου από τους Ναζί, στις 16 Αυγούστου 2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
807. Έγκριση δαπάνης για την επίσημη φιλοξενία του Καθηγητή του Ε.Μ.Π. κ. Κώστα Μουτζούρη και δύο συνεργατών στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, για τον έλεγχο προόδου και την εξέλιξη του έργου κατασκευής του Αλιευτικού Καταφυγίου Κορωνησίας.
808. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ενός καταστροφέα εγγράφων γραφείου για τις ανάγκες της ΠΕ Άρτας (με τροποποίηση της αριθμ. 11/356/03-04-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής).
809. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 13/435/19-04-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς το ποσό της συνολικής δαπάνης, για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (παντελόνια, πουκάμισα) του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας.
810. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
811. Έγκριση διενέργειας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός αυτοκινούμενου εκσκαφέα για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού δαπάνης € 92.250,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
812. Έγκριση τροποποίησης της από 18-10-2004 σύμβασης μίσθωσης, όπως τροποποιήθηκε και παρατάθηκε με την αριθμ.15/367/09-06-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, του ακινήτου ιδιοκτησίας Κων/νου και Γεωργίου Κοτσαρίδα στο οποίο στεγάζεται η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας.
813. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 2/44/18-01-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την ανάθεση διακίνησης επείγουσας αλληλογραφίας εγγράφων-δεμάτων καθώς και δεμάτων εντός ψυγείου, μετά από λήψη κλειστών προσφορών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας για το έτος 2013.
814. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
815. Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης & βενζίνη αμόλυβδη), για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.
816. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο δρόμο Μεσόπυργος – όρια Νομού Άρτας», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
817. Κατάρτιση της διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό και έγκριση των συμβατικών τευχών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος της Ι.Μ. Πατέρων Ζίτσας», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
818. Έγκριση του από 03-07-2013 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «LA BOTTEGA DELLE VOCI-CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II με ακρωνύμιο LA BOTTEGA II», για τις Δράσεις: 1. Διοργάνωση Artistic workshop και 2. Φιλοξενία μίας (1) θεατρικής παραγωγής από την Ιταλία, προϋπολογισμού € 65.000,00 με ΦΠΑ, και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
819. Έγκριση διενέργειας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, του πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Π.Ε. Θεσπρωτίας.
820. Έγκριση διενέργειας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου "ADRIATIC MODEL FOREST – AMF"», προϋπολογισμού € 145.260,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013, No 2 ord/0085/0.
821. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εργασίες επισκευής – συντήρησης θυροφραγμάτων φράγματος Ραγίου», προϋπολογισμού € 33.000,00 με ΦΠΑ.
822. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών στέγης κλειστού γυμναστηρίου Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α. του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2013ΕΠ03000001 και συγκρότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής του διαγωνισμού.
823. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Αντικατάσταση τμήματος καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Λάμαρης (Προμήθεια σωλήνων ΠΕ Φ 500/DN=12,5 Atm)», προϋπολογισμού 50.000,00 €, με Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2010ΕΠ3000014.
824. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-06-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση – τσιμεντόστρωση οδού προς Δαφνούλα», προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ.
825. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση κοίτης Αράχθου», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
826. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή στεγάστρου αποθήκευσης άλατος στην Επαρχιακή οδό Άρτας - Καρδίτσας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
827. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περάτωσης, μετ' αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνέχιση βελτίωσης - ασφαλτόστρωσης του δρόμου Αθαμάνιο - Θεοδώριανα (β' φάση)», αναδόχου εταιρείας «Ιωάννης Καλλίας και Σία Ε.Ε.», μέχρι την 30-10-2013.
828. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή πλατείας τοπικού διαμερίσματος Αγ. Κυριακής και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου», αναδόχου εταιρείας «Ελένη Γούλα & Σία Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2013.
829. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
830. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση μετακίνησης του Γάτσιου Αναστάσιου, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, στη Δαλαμανάρα Άργους, για συμμετοχή του σε επιστημονική ημερίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 8 Ιουλίου 2013 με θέμα «Αναδυόμενοι επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας και η Τριστέτσα απειλούν τα εσπεριδοειδή στην Ε.Ε.» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
831. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Διαγράμμιση Επαρχιακής Οδού Καρτέρι-Πέρδικα», προϋπολογισμού € 26.408,00 με ΦΠΑ.Αν σας άρεσε το θέμα προωθήστε το στους φίλους σας για να τους ενημερώσετε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


ΣΟΚ:Ποια ουσια που τρωμε καθημερινα ειναι ουσιαστικα ..ΠΛΑΣΤΙΚΟ;;

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΣΤΙΣ Η.Π.Α ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ!

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΥΒΡΙΔΙΑ ΜΕ ΖΩΑ

Η Μυστική Τεχνολογία Δημιουργίας Σεισμών, Οι Θερμικές Σφαίρες Πλάσματος Και Το ''Τεχνητό'' Τσουνάμι Της Ιαπωνίας.

Και τα πετρέλαια «μαζί τα φάγαμε»;;; Το «πεδίο Levantine», οι Τράπεζες, οι Στουρνάρες και οι ... Πάγκαλοι!!!

Η σωστή διατροφή είναι το Α και το Ω για την εξασφάλιση της υγείας μας

Τα απόρθητα τείχη της Κωνσταντινούπολης κράτησαν για πάνω από 1000χρόνια. Ποιο ήταν το μυστικό;

ΟΛΑ ΔΩΡΕΑΝ!! ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ρεθεμνιώτης Καλλιέργησε ένα δένδρο. φαινόμενο! (Παράγει από ντομάτες και μελιτζάνες μέχρι πιπεριές και πατάτες)

Μας ψεκάζουνε σαν μύγες! Το Πρωτο Ελληνικό ντοκιμαντέρ

Μας ψεκάζουνε σαν μύγες! Το Πρωτο Ελληνικό ντοκιμαντέρ
Ολο το ντοκιματερ εδω..

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ.. ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΙΣ ΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΓΑΛΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΑΣΤΕΡΙΩΘΕΙ..

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ.. ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΙΣ ΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΓΑΛΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΑΣΤΕΡΙΩΘΕΙ..
πατηστε την εικονα

Θεραπεία μέσω της επανασύνδεσης με τη Γη. Γείωση, άσε τον πλανήτη να σε θεραπεύσει

Θεραπεία μέσω της επανασύνδεσης με τη Γη. Γείωση, άσε τον πλανήτη να σε θεραπεύσει
πατηστε την εικονα

10 αηδιαστικά συστατικά που υπάρχουν μέσα στα καλλυντικά!

10 αηδιαστικά συστατικά που υπάρχουν μέσα στα καλλυντικά!
Πατηστε την εικονα

Επιμήκη κρανία Cusco στο Περού μυστικά γυρίσματα - Βίντεο

Απιστευτο Ντοκιματερ δειτε τη τρωμε !!

Ποτε ανακαλυφθηκε η τηλεοραση ? και Ποιος την εφεύρε ??

Ποτε ανακαλυφθηκε η τηλεοραση ? και Ποιος την εφεύρε ??
πατηστε την εικονα

Μήπως τρως κοτόπουλο ΠΙΝΔΟΣ «χαλάλ» που «διαβάστηκε» από μουσουλμάνο;

Αφιέρωμα: Ομάδα αίματος, η σημασία της και διατροφή ανάλογα με την ομάδα αίματος

Αφιέρωμα: Ομάδα αίματος, η σημασία της και διατροφή ανάλογα με την ομάδα αίματος
πατηστε την εικονα

Πως φτιάχνονται πατατάκια, γαριδάκια & snack


Δεν παρακολουθείτε εσείς τηλεόραση η τηλεόραση σας παρακολουθεί

CHIP RFID (Τσιπ) Έχετε αναρωτηθεί ποτέ,πως λειτουργεί;Τι ενέργεια χρησιμοποιεί κι πως την λαμβάνει;

CHIP RFID (Τσιπ) Έχετε αναρωτηθεί ποτέ,πως λειτουργεί;Τι ενέργεια χρησιμοποιεί κι πως την λαμβάνει;
Ποιά η χρήση του στους ανθρώπους; Όλα όσα πρέπει να μάθετε..

Δείτε τι παθαίνουν τα πνευμόνια απτό κάπνισμα. (ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΟ video)

Τι γνώριζαν οι γιατροί το 1934 για τον καρκίνο; Μήπως μας κρύβουν κάτι ; Αξίζει να το δεις

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΘΕ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ! VIDEO!

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΘΕ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ! VIDEO!
πατηστε την εικονα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΦΥΤΟ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΕ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ 40 ΗΜΕΡΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ  ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΦΥΤΟ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΕ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ 40 ΗΜΕΡΕΣ
πατηστε εδω

Ήρθε το Codex Alimentarius στην Ελλάδα. (Ετοιμαστείτε για ακραίες καταστάσεις στο προσεχές μέλλον!!

Ήρθε το Codex Alimentarius στην Ελλάδα. (Ετοιμαστείτε για ακραίες καταστάσεις στο προσεχές μέλλον!!
πατηστε την εικονα

ΔΕΙΤΕ: H λίστα εταιριών της Monsanto.

Ακουστικά Bluetooth; Ξανασκεφτείτε το!

H ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ "DIGEA" ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΘΟΡΙΟ 500.000% ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟ IQ {ΒΙΝΤΕΟ}

Κυβερνούν τον κόσμο μόλις...147 εταιρείες!

TO ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ STANDFORD- ΕΝΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ -- ΒΙΝΤΕΟ


Συγκλονιστική "προφητεία" για το σημερινό χάλι ΤΟΥ AΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΩΝΑΣΗ

Τρώμε ανθρώπινα εμβρυϊκά νεφρικά κύτταρα, κύτταρα αρουραίων..

Τρώμε ανθρώπινα εμβρυϊκά νεφρικά κύτταρα, κύτταρα αρουραίων..
ΔΕΙΤΕ Ποια προϊόντα τα περιέχουν. [Βίντεο]

Kαναδάς: "Μουσουλμανική η Ελλάδα κατά 50%! (ΤΟ ΞΕΡΕΙ ΤΟ ΥΠΕΞ;;;)

Digea-Γίνε και εσύ προβατορομπότ.Μπορείς

The Live” ("Ζουν Ανάμεσά μας") – Η ανατριχιαστικά ‘προφητική’ ταινία


Βρήκαν σκελετούς από περίεργα όντα! (video)

Απίστευτο!!! Θα μας ψεκάσουν για... λύσσα!!!

Tο 95 % των ασθενειών, αφανίζονται με την πυθαγόρεια διατροφή ! (Μελετήστε το κοινοποιήστε)

Tο 95 % των ασθενειών, αφανίζονται με την πυθαγόρεια διατροφή ! (Μελετήστε το κοινοποιήστε)
Πατηστε Εδω

VIDEO: Ξεμείνατε από αναπτήρα; Μία πατάτα θα σας… ανάψει φωτιές!!!! (Τρελό πείραμα)

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ:

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ:
ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ - ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟ

Τι μας κρύβουν ? Παράξενα κρανία.

Τροφές που έχουν μηδενική θρεπτική αξία και υψηλό βαθμό τοξικότητας για το σώμα.

ΣΟΚ και ΔΕΟΣ. Διέρρευσε το έγγραφο με τα τελικά μέτρα του 3ου Μνημονίου.!!

Η χρήση κινητών τηλεφώνων αυξάνει κατά 50% τους εγκεφαλικούς όγκους στα παιδιά

Μέλι και κανέλα: o «φόβος» και «τρόμος» των φαρμακοβιομηχανιών


ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ - ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ

Υποσυνείδητη διαφήμιση στην ταινία Lord of the rings - Μαντέψτε τι γράφει!

Πως διαβάζεται το Barcode;

Πώς η κάνναβη θεραπευει τον καρκίνο (βιντεο)


ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΤΟ 1985

Απίστευτα φάρμακα που έχετε όλοι στο σπίτι σας και δεν το φαντάζεστε!

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΤΟ 1947 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ!!!

Πώς να ξεχωρίζετε τα ΦΥΣΙΚΑ και τα ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ τρόφιμα και η αλήθεια για τα Οργανικά - Βιολογικά!

10+5 απλά αλλά θαυματουργά φυσικά καθαριστικά

" ΒΟΜΒΑ ": Επιχείρηση “Ομιχλοπαγίδα” η αποκάλυψή μας με το "έμβρυο" σε βουνό των Ιωαννίνων. !

Ομάδα αίματος και διατροφή

(ΕΝΑ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ video ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΝ ΟΛΟΙ) Ο Τυφλός ψαράς..

ΦΩΤΟ – ΣΟΚ: Στο Carrefour αγοράζουν το χρυσό όσων υποφέρουν!

Απίστευτο!!! Μαθήματα ζωής από έναν μικροσκοπικό γίγαντα

Απίστευτο!!! Μαθήματα ζωής από έναν μικροσκοπικό γίγαντα
(video Που θα σας κάνει να κλάψετε)

ΛΟΙΠΟΝ, ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ, ΣΩΣΤΑ?... ΛΑΘΟΣ!!!

ΛΟΙΠΟΝ, ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ, ΣΩΣΤΑ?... ΛΑΘΟΣ!!!
ΤΕΧΝΗΤΗ ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΧΑΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ

Tρομακτικές οι συμπτώσεις με το έτος 1843.

ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΝΕ; ΜΠΕΣ ΜΕΣΑ ΝΑ ΞΕΣΤΡΑΒΩΘΕΙΣ…

«Εμφιαλωμένη Ζωή»: Η αλήθεια για την επιχείρηση νερού της Νεστλέ

Απο 1/1/2013 θα μας αρπάξουν ακόμα και την μπουκιά απο το στόμα

Απο 1/1/2013 θα μας αρπάξουν ακόμα και την μπουκιά απο το στόμα
και απο την 1/6/2013 θα μας παίρνουν το συσκώτι, την καρδιά, τα νεφρά και ότι άλλο έχει ανάγκη το διεθνές εμπόριο μεταμοσχεύσεων

Αποτοξίνωση και καθαρισμός συκωτιού και χολής

Αποτοξίνωση και καθαρισμός συκωτιού και χολής
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ! ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥΣ ΨΑΧΝΟΥΝ... ΜΟΝΑΧΙΚΑ ΑΤΟΜΑ .

Blue Gold World Water Wars (Ντοκιμαντέρ)

Blue Gold World Water Wars (Ντοκιμαντέρ)
Οι πόλεμοι του μέλλοντος θα γίνονται για το νερό

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ - ΣΟΚ ΣΤΟ 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ! "ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ"!

Η απόρρητη ιστορία του Αιγαίου


Απίστευτα φάρμακα που έχετε όλοι στο σπίτι σας και δεν το φαντάζεστε!

Δεν είσαι παρά ένας αριθμός. Πάντα ήσουν ένας αριθμός

Παραβίαση της ιδιωτικής ζωής με τις νέες πιστωτικές κάρτες

Εγχειρίδιο επιβίωσης της SAS (ένα απ΄τα καλύτερα στον κόσμο)


Η Ελληνική εφεύρεση του αιώνα εγκατέλειψε την Θράκη και πάει Καναδά (Εκατό (100) εκατομμύρια Ευρώ πρόσφεραν οι Τούρκοι για να μεταφερθεί η έδρα της Εταιρείας στην Τουρκία και να λέμε ότι η τεχνολογία είναι τουρκική...)

Codex Alimentarius: ΗΠΑ: Έλεγχος στην τροφή ακόμα και στους οικιακούς κήπους!

Δείτε τι τρώμε: Το σοκαριστικό «αθάνατο» burger των McDonald’s

Το ατμοσφαιρικό οπλικό σύστημα πλάσματος HAARP, οι χημικοί αεροψεκασμοί (chemtrails) και ο έλεγχος του νου!!!

«Βόμβες» ενέργειας τα παντζάρια.

Συσκευές RFID (τσιπ) θα τοποθετηθούν στα παιδιά της Αμερικής

Συσκευές RFID (τσιπ) θα τοποθετηθούν στα παιδιά της Αμερικής
για την αντιμετώπιση πανδημιών και φυσικών καταστροφών

ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΕ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Να που πάνε τα λεφτά...

Ζειά - Ζέα Για να μάθετε λίγα περί ΖΕΙΑΣ και του ρόλου του ΕΘΝΑΡΧΗ Νο 1! Το διατροφικό μυστικό των Αρχαίων Ελλήνων

Απίστευτο και όμως αληθινό! Λεμόνια … Αργεντινής που είναι ψεκασμένα

Απίστευτο και όμως αληθινό! Λεμόνια … Αργεντινής που είναι ψεκασμένα
με την τοξική ουσία "tiabendazole" που προκαλεί ηπατικά προβλήματα

Τρώμε ακτινοβολημένα προϊόντα που ευθύνονται για καρκινογενέσεις

ΓΡΑΠΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 7270 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!

ΓΡΑΠΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 7270 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

Κορυφαία απόφαση του δήμου Θάσου που δίνει το παράδειγμα για τους πολίτες

Κορυφαία απόφαση του δήμου Θάσου που δίνει το παράδειγμα για τους πολίτες
βάζει φόρο σε ΔΕΗ, ΟΤΕ και τράπεζες!!!

Φτιάξτε μόνοι σας δραστικά, σπιτικά σιρόπια για το βήχα!

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ:


ΝΕΕΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ για δωρεάν ρεύμα για όλους και η πλήρης αποσιωποίηση του θέματος! (+ 8 βίντεο των εφευρέσεων)

Ο ΦΟΒΟΣ ? …..μην τον φοβάσαι !!


Η εταιρεία L'Oreal είναι των μεγαλύτερη εταιρειών ομορφιάς στόν κόσμο, αλλά είναι και ο παγκόσμιος ηγέτης στην κακοποίηση των ζώων

ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Τα «ματωμένα διαμάντια» της Αφρικής και οι «ματωμένοι υδρογονάνθρακες» της Ελλάδας !!! (Μετέτρεψαν την Ελλάδα σε μια Αφρικανική χώρα!!!)

Πως καθαρίζουμε τα νεφρά μας πάμφθηνα και αποτελεσματικά.

KAΤΑΛΟΓΟΣ “Ε” ΣΕ ΤΡΟΦΕΣ - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

KAΤΑΛΟΓΟΣ “Ε” ΣΕ ΤΡΟΦΕΣ - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
πατηστε την εικονα

ΜΗΝ ΠΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ! ΤΑ ΠΟΤΙΖΟΥΝ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟ!

ΜΗΝ ΠΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ! ΤΑ ΠΟΤΙΖΟΥΝ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟ!
πατηστε την εικονα

ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 1956 - 2012 .Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ.

Η κυβέρνηση υπέγραψε συμβόλαιο με την Blackwater για φύλαξη των πόλεων!

Γέροντας Παίσιος, τι είχε δει για τη χώρα μας;

Δειτε: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟ.... ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ‼!

Ουσία σε σαμπουάν και καλλυντικά, μπλοκάρει τα νευρικά κύτταρα. Όλη η λίστα των προιόντων!

Ουσία σε σαμπουάν και καλλυντικά, μπλοκάρει τα νευρικά κύτταρα. Όλη η λίστα των προιόντων!
πατηστε την εικονα

ΟΙ 10 ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ: ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ, ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΤΑ ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Αποκαλυπτικό! Ο Χαρτης του Ισίδωρου Πόσδαγλη που ήξερε τα πάντα απο το 1952 !!!

Θέλετε καύσιμα; Καλλιεργήστε τα!


Ο θαυμαστός κόσμος των βοτάνων, όπλο ενάντια στις ασθένειες

Νόθευση των βασικών καλλιεργειών του πλανήτη

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΑΙΜΟΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ ΤΩΝ 100 ΕΥΡΩ;

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΑΙΜΟΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ ΤΩΝ 100 ΕΥΡΩ;
ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΟΙ ΕΥΡΩΛΑΓΝΟΙ ΤΙ ΣΥΜΒΟΛΙΖΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΕΣ;

Ψεύτικο κρέας: To μυστικό του κρέατος - κόλλα!

Οι τρεις τελευταίες επιθυμίες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Επιστημονικές ανακαλύψεις που έγιναν κατά λάθος

Memorize : Το 2027 πείτε αντίο στην Ελευθερία σας

ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ;


Ἡ πρόπολη ἀναστέλλει τοὺς καρκινικοὺς ὄγκους.

Ο ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΟΥΑΔΟΡ